ศบค.เคาะ เข้าไทย ยกเลิก RT-PCR ทั้งหมด แนะใช้ ATK ระหว่างเข้าที่พัก

ศบค.เคาะ เข้าไทย ยกเลิก RT-PCR ทั้งหมด แนะใช้ ATK ระหว่างเข้าที่พัก
ศบค.เคาะ เข้าไทย ยกเลิก RT-PCR ทั้งหมด แนะใช้ ATK ระหว่างเข้าที่พัก

ศบค. ปรับมาตรการเมื่อมาถึงประเทศ ยกเลิกตรวจ RT-PCR ทั้งหมด แนะใช้ ATK ระหว่างเข้าที่พัก หากพบเชื้อรักษาตามสิทธิ ปรับวงเงินประกันผู้เดินทางเริ่ม 10,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป มีผล 1 พฤษภาคม 2565

วันที่ 22 เมษายน 2565 เมื่อเวลา 09.30 . พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 7/2565 ตึกสันติไมตรี (หลังนอก)

ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตามคณะกรรมการวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมโรค EOC ได้เสนอ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Travelers)

  • ยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อเดินทางมาถึงประเทศ
  • แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล

2. ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ (Unvaccinated Travelers)

  • ให้ตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 4-5 ที่เดินทางมาถึงประเทศไทย
  • แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล

3. ปรับลดวงเงินประกันสำหรับผู้เดินทางทั้ง 2 กลุ่ม (ข้อ 1 และ ข้อ 2) จากไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐ เป็นไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ ยังมอบหมาย ศปก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

  • ศปก.ศบค. ปรับคำสั่ง ศบค. เพื่อให้มีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2565
  • ศปก.กก. ศปก.สธ. ศรชล. และ กพท. ประสานการปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค. ฉบับใหม่ต่อไป
  • ศบค.มท. ศปม. และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. กำกับติดตามมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

ที่มาจาก : ประชาชาติธุรกิจ