คลังสั่งแบงก์รัฐคลอดสินเชื่อ0%ซับน้ำตาชาวใต้

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดย สศค.อยู่ระหว่างการหารือกับแบงก์รัฐเพื่อออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยฟื้นฟูลูกค้าของธนาคารด้านต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในภาคใต้ เบื้องต้นต้องการให้ออกสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า 3% ซึ่งทางคลังได้ขอให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐไปพิจารณาเพิ่มเติมหลายๆ ทางเลือก หนึ่งในนั้นมีเว้นดอกเบี้ย 0% ในปีแรกๆ ของการให้สินเชื่อ ซึ่งแต่ละแบงก์จะไปพิจารณาว่าทำได้หรือไม่ และเสนอให้คณะกรรมการของแต่ละธนาคารเห็นชอบ

สำหรับสินเชื่อฟื้นฟูที่จะออกมา เป็นคนละส่วนกับมาตรการทางการเงินที่แบงก์รัฐบางแห่ง เช่น ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกไปก่อนหน้านี้ ซึ่งถือเป็นมาตรการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ซึ่งมาตรการทางการเงินที่ออกมาใหม่จะเน้นการฟื้นฟูทั้งทางด้านที่อยู่อาศัย การประกอบการอาชีพ และการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

นายกฤษฎา กล่าวว่า ภาคเอกชนประเมินความเสียหายจากภาคใต้อยู่ที่ประมาณ 1-1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งกระทบกับการขยายตัวเศรษฐกิจภาพรวมน้อยมาก เนื่องจากไม่ได้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเหมือนกับน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 โดยกระทรวงการคลังจะขอไปพิจารณาผลกระทบที่ชัดเจนอีกครั้ง โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ยังเชื่อว่าจะขยายตัวได้ 3.2%ส่วนปี 2560 ขยาย 3.8%-4% อย่างไรก็ตาม มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก คลังจึงต้องออกมาตรการการเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม

สำหรับมาตรการทางภาษีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้ผู้บริจาคช่วยเหลือภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2559 ลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า โดยสามารถนำไปยื่นแบบและหักลดหย่อนได้ปี 2561