9 มิ.ย.นี้ ประชาชน ปลูกกัญชาได้เสรี เร่งเครื่องนโยบายกัญชาทางการแพทย์

9 มิ.ย.นี้  ประชาชน ปลูกกัญชาได้เสรี ต้องเร่งเครื่อง นโยบายกัญชาทางการแพทย์

จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 9/2565 โดยมี ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม ในที่ประชุมมีประเด็นให้ความสนใจ คือ การส่งเสริมการใช้ เพื่อปักหมุดปลายทางของห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์กัญชาให้มีความชัดเจนขึ้น

โดยในขณะนี้ นโยบายของรัฐ สนับสนุนให้มีการพัฒนากัญชา กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ มีการวิจัยสายพันธุ์ กระบวนการผลิต และประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ นอกจากนั้น ยากัญชา ที่ใช้ในผู้ป่วยยังสามารถใช้ได้ตามสิทธิการรักษา ในส่วนของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยังสนับสนุนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ด้วยการจ่ายชดเชยให้กับยากัญชาที่ทุกรายการที่ถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ดร.ภก.อนันต์ชัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การส่งเสริมพืชกัญชาและกัญชงอย่างถูกทิศทางต้องเริ่มจากอุปสงค์ หรือ ความต้องการ ซึ่งที่ผ่านมาในคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ พูดคุยเรื่องนี้กันมาก ว่าถ้าไม่รู้ว่าจะผลิตไปใช้กับใคร ใช้กับโรค หรือปัญหาสุขภาพอะไร ก็ยากจะทำให้เกิดการปลูกที่ยั่งยืน

ในฐานะประธานคณะกรรมการ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุขได้วิเคราะห์ถึงความต้องการทางการแพทย์และสุขภาพที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง หรือ Unmet Need เราเดินมาถึงปีที่ 3 ที่จะรู้ว่ามีโรคอะไรที่เป็น Unmet Need ที่กัญชาใช้ได้ผล และมีแพทย์ที่เห็นประโยชน์ของการใช้กัญชา กำลังจะนำทุกคนที่มีประสบการณ์มารวมตัวกันเป็นชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้ และจัดทำแนวเวชปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ไม่ได้เดินตามตะวันตกทั้งหมด เพราะเราก็มีบริบทของเรา มีสายพันธุ์กัญชา และองค์ความรู้การใช้กัญชาเป็นของเราเอง และสิ่งนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นในการพัฒนาสายพันธุ์และผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชน

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับเรื่องแล้ว พร้อมนำไปวิเคราะห์ว่า ผลิตภัณฑ์กัญชาประเภทใด จะประกาศเป็นมาตรฐานกลางให้เอกชนมาขึ้นทะเบียนได้เลย โดยไม่ต้องไปศึกษาวิจัยเอง ซึ่งจะเป็น อย. โฉมใหม่ที่ส่งเสริมผู้ประกอบการ ตอนนี้เร่งทำงานกันมาก ให้ทันวันที่ 9 มิ.ย. นี้ ที่จะมีการปลดล็อกพืชกัญชา กัญชง ออกจากรายการยาเสพติดให้โทษ ให้เป็นไปอย่างถูกกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนปลูกได้ และมีตลาดรองรับ” ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข กล่าว