เปิดโพล! คนกรุงกว่า 45% เชื่อ ดิจิทัล ลอตเตอรี่ แก้หวยแพงได้

เปิดโพลบ้านสมเด็จโพลล์ คนกรุงกว่า 45% เชื่อ ดิจิทัล ลอตเตอรี่ แก้หวยแพงได้

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข่าว ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับดิจิทัล ลอตเตอรี่

โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,175 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 6-10 เมษายน 2565 กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คน ต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อ ดิจิทัล ลอตเตอรี่ มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะมีการจำหน่ายสลากผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 60.3 และทราบว่า แพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ดิจิทัล ลอตเตอรี่) ขายผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ร้อยละ 54.9

โดยทราบว่าผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล (ดิจิทัล ลอตเตอรี่) ต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน ห้ามอายุต่ำกว่า 20 ปีซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล (ดิจิทัล ลอตเตอรี่) ร้อยละ 52.6 ทราบว่า ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล (ดิจิทัล ลอตเตอรี่) จะเป็นผู้ขึ้นรางวัลได้เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือเปลี่ยนมือให้ผู้อื่นได้ ร้อยละ 48.1 และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะมีการจำหน่ายสลากผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายน 2565 ร้อยละ 44.2

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องได้เข้มงวดในการป้องกันไม่ให้มีสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายเกินราคาใบละ 80 บาท ร้อยละ 49.2 รองลงมาคือ ไม่ใช่ ร้อยละ 25.9 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 24.9

และคิดว่า สลากกินแบ่งรัฐบาล (ดิจิทัล ลอตเตอรี่) ขายผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง จะสามารถแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายเกินราคาใบละ 80 บาท ร้อยละ 45.1 รองลงมาคือ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ร้อยละ 32.7 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 22.2

โดยคิดว่า สลากกินแบ่งรัฐบาล (ดิจิทัล ลอตเตอรี่) ขายผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการพนันหวยใต้ดินได้ ร้อยละ 39.4 รองลงมา ร้อยละ 35.7 สามารถแก้ไขได้ และไม่แน่ใจ ร้อยละ 24.9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้เรื่องดิจิทัล ลอตเตอรี่ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (Digital Lottery) เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีการขายเกินราคา 80 บาท ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลพยายามแก้ไขตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา

โดยแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ดิจิทัล ลอตเตอรี่) ขายผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล (ดิจิทัล ลอตเตอรี่) ต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน ห้ามอายุต่ำกว่า 20 ปีซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล (ดิจิทัล ลอตเตอรี่) และผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล (ดิจิทัล ลอตเตอรี่) จะเป็นผู้ขึ้นรางวัลได้เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือเปลี่ยนมือให้ผู้อื่นได้

วิธีการซื้อขายสลากบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยจะใช้ผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง โดยให้ผู้ขายเดิมนำมาฝากขายได้ทันที ลักษณะของการใช้งานก็คล้ายกับโครงการคนละครึ่ง แค่กดเลือกที่ช่อง ร้านค้าสลากดิจิทัล ซึ่งรูปแบบการใช้งานจะมีช่องให้ค้นหาเลขได้

โดยกรอกเลขที่ต้องการซื้อ ระบบจะแสดงผลการค้นหาว่ามีคนฝากขายไปแล้วกี่ใบ ซึ่งผู้ซื้อก็สามารถเลือกจำนวนใบตามที่ต้องการได้ จะแบบเดี่ยวหรือแบบชุดได้เช่นกัน โดยทุกใบราคาอยู่ที่ 80 บาท

โดยสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีการพิมพ์ออกมาเป็นใบ มี 2D Barcode จะถูกนำไปแสดงในงวดที่ ชุดที่ เล่มที่ หมายเลขบนแพลตฟอร์มจำหน่ายสลาก ส่วนรูปภาพสลากที่พิมพ์ออกมาเป็นใบจะถูกนำไปอยู่ในแพลตฟอร์มรูปภาพสลาก