หยุดยาวหายห่วง! ป่วยฉุกเฉิน-ติดโควิด ใช้ประกันสังคม รักษาได้ทุก รพ. ฟรี!

หยุดยาวหายห่วง! ป่วยฉุกเฉินติดโควิด ใช้ประกันสังคม รักษาได้ทุก รพ. ฟรี!

วันที่ 14 เมษายน 2565 เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

พบผู้ติดเชื้อเฉลี่ยสูงขึ้น ไม่ต่ำกว่า 25,000 รายต่อวัน และคาดการณ์ว่ายอดผู้ติดเชื้อหลังเทศกาลสงกรานต์จะพุ่งสูงขึ้น หากไม่มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด อาจทำให้มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 100,000 รายต่อวัน

เรื่องดังกล่าว ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ประกันตน จึงกำชับให้ สํานักงานประกันสังคม เตรียมแผนรับมือต่อการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น ตนจึงได้จัดการประชุมผ่านระบบวิดีโอ (VDO conference) ร่วมกับสถานพยาบาลกว่า 200 แห่ง

เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ยังสถานพยาบาลตามสิทธิ และสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม หรือสถานพยาบาลที่มีศักยภาพทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้การรักษาหรือสถานพยาบาลแม่ข่าย สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเหลืองสีแดง ให้เป็นไปตามแนวทาง (UCEP PLUS) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็น clearing house”

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า มติคณะกรรมการการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ได้พิจารณาให้สํานักงานประกันสังคม จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ร้านยาที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับ สปสช.

ที่ให้การดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียวที่ไม่มีภาวะเสี่ยง แบบบริการผู้ป่วยนอก และแยกกักตัวที่บ้าน ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และได้รับการดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ขอความร่วมมือสถานพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ ให้การดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 นี้ อย่างเต็มกำลังความสามารถของสถานพยาบาลท่าน เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ประกันตน และช่วยให้ประเทศชาติของเราขับเคลื่อนต่อไป เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน