ไม่ติดดีที่สุด! เช็กอาการ ลองโควิด ส่งผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพ

ไม่ติดดีที่สุด! เช็กอาการ ลองโควิด ส่งผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพ
ไม่ติดดีที่สุด! เช็กอาการ ลองโควิด ส่งผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพ

ไม่ติดดีที่สุด! เช็กอาการ ลองโควิด ส่งผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพ

เมื่อติดโควิด แม้จะรักษาหายแล้ว แต่หลายคนต้องเผชิญกับอาการลองโควิด (Long COVID) โดย เพจหมอแล็บแพนด้า ได้โพสต์อธิบาย ถึงอาการ ลองโควิด ไว้อย่างเข้าใจง่าย ดังนี้

ลองโควิด มีผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพจากโควิด เป็นอาการที่เจอตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ และยังมีอาการอย่างน้อย 2 เดือน เกิดขึ้นได้หลายระบบ และอาการที่เกิดขึ้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการวินิจฉัยอื่นๆ อาการที่มักพบได้บ่อยมีดังนี้

  1. ระบบประสาท พบได้ 27.33% ได้แก่ อ่อนแรงเฉพาะที่เฉียบพลัน ปวดศีรษะ มึนศีรษะ หลงลืม กล้ามเนื้อลีบ
  2. ระบบทางจิตใจ พบได้ 32.1% ได้แก่ นอนไม่หลับ วิตกกังวล ซึมเศร้า
  3. ระบบหายใจและหลอดเลือด พบได้ 22.86% ได้แก่ เจ็บหน้าอก ใจสั่น
  4. ระบบทางเดินหายใจ พบได้ 44.38% ได้แก่ หอบเหนื่อย ไอเรื้อรัง
  5. ระบบผิวหนัง พบได้ 22.8% ได้แก่ ผมร่วง ผื่นแพ้
  6. ระบบทั่วไป พบได้ 23.41% ได้แก่ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ

อาการผิดปกติที่ว่ามา ส่วนใหญ่หายได้เอง แต่ถ้าใครยังมีอาการแบบนี้ ต่อเนื่องนานมากกว่า 2 เดือนควรพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับ

ที่มา เพจ หมอแล็บแพนด้า