เปิดอบรม หลายหลักสูตร หวังสร้างบุคลากรสายสุขภาพ เข้าสู่สถานประกอบการ

เปิดอบรม หลายหลักสูตร หวังสร้างบุคลากรสายสุขภาพ เข้าสู่สถานประกอบการ

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิด Rangsit Wellness Academy : RWA ตั้งเป้าจัดหลักสูตรการฝึกอบรม สำหรับกำลังคนใน Wellness Care ในระดับประกาศนียบัตร ตามหลักสูตรมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ด้วยแนวคิดการนำศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออก ที่ดูแลสุขภาพครอบคลุมองค์รวม โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และวิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก)

ในหลักสูตรมีรายวิชาที่เลือกเป็นความเชี่ยวชาญได้ 3 ด้าน คือ ด้านเภสัชกรรม สมุนไพร ด้านกัญชาศาสตร์ และด้าน Wellness Care ซึ่งได้เล็งเห็นว่าความรู้ที่ได้จัดการเรียนการสอนอยู่ ตรงกับความรู้ ความสามารถ ที่พึงประสงค์ของกำลังคนใน Wellness Care

สร้างบุคลากรคุณภาพ

จึงได้จัดตั้ง Rangsit Wellness Academy : RWA เพื่อจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับกำลังคน Wellness Care ในระดับประกาศนียบัตร ตามหลักสูตรมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โดยร่วมมือกับ บริษัท สปาพลัส จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และเครือข่ายการทำงานในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำงานใน Wellness Care และเรียนปฏิบัติในสปาเพื่อสุขภาพ ตามแนวทางการเรียนในที่ทำงาน

การจัดตั้ง RWA มีเป้าหมายเพื่อจัดการฝึกอบรมสำหรับคนที่จะไปทำงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยมีหลักสูตรกว่า 10 หลักสูตร ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดขึ้นมา เพื่อผลิตคนเข้าไปสู่ระบบ เราเห็นว่าความรู้สำหรับคนเหล่านี้ ที่ไปทำงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้น สอดคล้องกับหลักสูตรที่เราเปิดสอนอยู่ในวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

จึงมีเป้าหมายที่จะผลิตคนกลุ่มนี้ เพื่อให้มีความสมบูรณ์แบบในการผลิตคนที่มีคุณภาพ โดยมีหลายหลักสูตรซึ่งจะทยอยเปิดเป็นระยะ อาทิ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง หลักสูตรการนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพชั้นสูง 600 ชั่วโมง

สำหรับวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ อาจารย์จากวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก บริษัท สปาพลัส จำกัด และวิทยากรที่มีชื่อเสียงในวงการสปา โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร ครั้งละประมาณ 40 คน เพื่อให้เหมาะสมกับห้องเรียนและสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก โทร. 0-2791-6000 ต่อ 5164, อ.ยุพา 089-770-5862, อ.ลลิตา 085-092-2288, อ.ม.ล.วิภาวดี 085-553-6533 หรือติดตามข้อมูลได้ที่ www.rsu.ac.th/orientalmed และ Facebook : www.facebook.com/orientalmedrsu