สนามบินนครศรีธรรมราช แจ้งปิดทางวิ่งถึง 13 ม.ค. แนะผู้โดยสารซื้อตั๋วล่วงหน้าติดต่อสายการบิน

ตามที่ท่าอากาศยานได้แจ้งปิดสนามบินและขยายระยะเวลาการปิดทางวิ่งเพิ่มเติมจากเดิมวันที่11 ม.ค. 2560 เป็นวันที่ 13 ม.ค. 2560 เนื่องจากในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต้องพิจารณาก่อนการเปิดใช้สนามบิน จึงไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหลายวันได้

ทั้งนี้หากผู้โดยสารมีกิจภาระกิจเร่งด่วน ขออนุญาตแนะนำว่าให้ใช้บริการสนามบินใกล้เคียง และให้ติดต่อสายการบินกรณีมีการซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าไว้แล้ว การเปิดให้ใช้สนามบินตามปกติสามารถดำเนินการได้เมื่อผ่านการประเมินด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นไปตามหลักการบินสากล