ผู้ค้า กิจการร้อยปี อยากให้ผู้ว่าฯกทม. เสริมเสน่ห์ สตรีตฟู้ด สนใจสิ่งแวดล้อมจริงจัง

ผู้ค้า กิจการร้อยปี อยากให้ผู้ว่าฯกทม. เสริมเสน่ห์ สตรีตฟู้ด สนใจสิ่งแวดล้อมจริงจัง
ผู้ค้า กิจการร้อยปี อยากให้ผู้ว่าฯกทม. เสริมเสน่ห์ สตรีตฟู้ด สนใจสิ่งแวดล้อมจริงจัง

ผู้ค้า กิจการร้อยปี อยากให้ผู้ว่าฯกทม. เสริมเสน่ห์ สตรีตฟู้ด สนใจสิ่งแวดล้อมจริงจัง

คุณแตงโม-นพรัตน์ เฉลิมชัยกิจ ทายาทรุ่นที่ 4 ร้านขายยา เอี๊ยะแซ กิจการเก่าแก่ย่านตลาดน้อย ถนนเจริญกรุง ในฐานะผู้ริเริ่ม น้ำเก๊กฮวยตู้แช่ ใส่ซอง อัดเม็ด สินค้าขายดีล่าสุด โดนใจทั้งคนรุ่นใหม่ รุ่นเก่า รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้สัมภาษณ์ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ เมื่อถูกสอบถามเกี่ยวกับ สิ่งที่อยากได้จากผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ว่า

สตรีตฟู้ด เป็นเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ฉะนั้น น่ามีระบบจัดการที่ดี นอกจากการยกเลิกไปในหลายๆ แห่ง ปัญหาเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ทุกซอกมุม และระบบการจัดการเรื่องขยะที่จริงจัง การแยกขยะเปียก แห้ง พลาสติก รีไซเคิล ขยะอันตราย จึงอยากได้ผู้ว่าฯ ที่สนใจเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีปัญหาทั้งเรื่องมลพิษ อากาศ ขยะล้น คลอง ความแออัดของประชากร

คุณแตงโม-นพรัตน์ เฉลิมชัยกิจ ทายาทรุ่นที่ 4 ร้านขายยา เอี๊ยะแซ

“เอาจริงๆ ปัญหาหลายปัญหาในกรุงเทพฯ แก้ยาก อย่างเรื่อง การจราจร ปัญหาปากท้อง ซึ่งแก้ยากด้วยจำนวนประชากรและความเป็นเมืองหลวง และน่าจะเป็นปัญหาระดับชาติมากกว่า แต่เรื่องสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าฯ น่าจะพอทำได้

อย่างน้อย หากสภาพแวดล้อมดี เมืองน่าอยู่ มีต้นไม้เยอะ มีสวนสาธารณะ มากพอ ปัญหาขยะจัดเป็นระบบ คลองไม่เน่า อากาศดี ก็ทำให้เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเมือง และเป็นความสุขที่จับต้องได้ โดยไม่ต้องเสียเงิน ลดความเครียดของคนเมือง” คุณแตงโม บอกอย่างนั้น

และว่า ทั้งนี้ทั้งนั้น คงต้องได้ผู้ว่าฯ ที่ทำอย่างจริงจัง แบบมีองค์ความรู้จริง อาจไม่จำเป็นต้องทุ่มงบมากมายมหาศาล หาแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมมือร่วมใจในการพัฒนานี้ด้วย และต้องมีการวางแผนอย่างมีระบบ ศึกษาจากประเทศที่ทำประสบความสำเร็จมาแล้ว ก็ไม่ผิดกติกา