เช็กพิกัด ฉีดวัคซีน เข็ม 1-4 ทั่วประเทศ ก่อนหยุดเที่ยวยาว

เช็กพิกัด ฉีดวัคซีน เข็ม 1-4 ทั่วประเทศ ก่อนหยุดเที่ยวยาว

วันที่ 6 เม.ย. 65 เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ได้รวบรวมสถานที่ฉีดวัคซีนที่เปิดให้บริการตั้งแต่เข็ม 1-4 ในช่วงก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการถึงวันพุธที่ 6 เมษายน และจะปิดบริการวันที่ 7-17 เมษายน เปิดอีกครั้ง 18 เมษายน ผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนที่นี่ก่อนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถ walk in ฉีดวัคซีนทุกเข็มที่บางซื่อ ที่เก้าอี้สีแดง เวลา 09.00-16.00 น.

ประตู 2 ผู้เข้ารับวัคซีนจะต้องอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป วัคซีนที่ฉีด ได้แก่ ไฟเซอร์ (Pfizer) หรือ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เลือกได้ตามใจ

ประตู 3 ผู้เข้ารับวัคซีนจะต้องอายุตั้งแต่ 5-11 ปี วัคซีนที่ฉีด ได้แก่ ไฟเซอร์ฝาสีส้ม เท่านั้น

กทม. เปิด 11 จุด walk in ฉีดวัคซีน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 เข็ม 2 และเข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาวไทยและต่างชาติ ทุกสิทธิ ต่อเนื่องจากศูนย์ฉีดอื่นๆ เริ่มตั้งแต่วันนี้-29 เมษายน 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ณ จุดบริการฉีดวัคซีนที่ รพ. ในสังกัด กทม. ทั้ง 11 แห่ง ดังนี้

 1. รพ.กลาง โทร. 0-2225-1354
 2. รพ.ตากสิน (ณ ห้างแพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่) โทร. 0-2437-7677
 3. รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 0-2289-7000-4
 4. รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร. 0-2429-3575-81 ต่อ 8589
 5. รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 0-2543-2090
 6. รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร. 0-2327-3049
 7. รพ.ราชพิพัฒน์ โทร. 0-2444-0163 กด 0
 8. รพ.สิรินธร โทร. 0-2328-6760
 9. รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร. 0-2452-7999
 10. รพ.คลองสามวา โทร. 06-4557-6009
 11. รพ.บางนากรุงเทพมหานคร โทร. 0-2180-0201-3 ต่อ 103,104

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เผยว่า ยังมีวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 2, 3 และ 4 พร้อมให้บริการ สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เลือกวัน เวลา ลงทะเบียนเข้ารับบริการวัคซีน ตรวจสอบเกณฑ์และเงื่อนไขได้ที่ https://vaccinecenter.kcmh.or.th/

(ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันพุธที่ 6 เมษายน 2565 และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ สบยช. เปิดวอล์กอินเต็มรูปแบบ และ ลงทะเบียนผ่านมือถือ ควบคู่กัน ตั้งแต่วันนี้ รองรับวัคซีนทุกเข็ม ทั้งแอสตร้าเซนเนก้า และไฟเซอร์ ที่ศูนย์ร่วมใจฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมเดินหน้าส่งต่อความห่วงใยร่วมป้องกันโควิด-19 อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เปิดให้บริการวัคซีนโควิด-19 ทุกเข็ม ทั้งเข็ม 1, 2, 3, 4 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) และ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

ภายใต้ ศูนย์ร่วมใจฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ให้บริการประชาชนทั่วไปทั้งคนไทย แรงงานต่างด้าว และชาวต่างชาติ โดยสามารถรองรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งวอล์กอิน (walk in) และลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายมือถือประมาณ 1,200 คน/วัน ในเวลา 09.00-16.00 น.ของทุกวัน ตั้งแต่วันนี้และตลอดเดือนเมษายน (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โดยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั้น 6 โซน B, C โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285

นนทบุรี

นนท์พร้อมพลัส จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนกลับบ้านสงกรานต์ ดังนี้

 • ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป รับวัคซีน Booster เข็ม 3 และ 4
 • เด็กอายุ 5-11 ปี รับ ไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาส้ม
 • เด็ก 6-11 ปี สูตร ซิโนแวค (Sinovac) + ไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาส้ม
 • ประชาชน 18 ปีขึ้นไป รับเข็ม 1 หรือ เข็ม 2 ทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่

ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น. รับบัตรคิว walk in ตั้งแต่ 15.00-17.30 น.

 • วันที่ 5 เม.ย. 2565 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ (รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง)
 • วันที่ 7-8 เม.ย. 2565 เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ (รับบัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3)

เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 3

 • ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 2 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนขึ้นไป

เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 4

 • ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือนขึ้นไป

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี เชิญประชาชนทั่วไป อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่มีความต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 2-4 ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน

สถานที่รับวัคซีน : อาคารเจ้าสัว โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันและเวลา : วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

โดยผู้ที่จะรับเข็ม 2 จะต้องฉีด Sinovac, Sinopharm, Pfizer มาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน หรือฉีด Astra Zeneca มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ผู้ที่จะรับเข็ม 3 จะต้องฉีดวัคซีนเข็ม 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ยกเว้น หากฉีด Sinovac หรือ Sinopharm ให้ฉีดเข็ม 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน

ผู้ที่จะรับเข็ม 4 จะต้องฉีดเข็ม 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน

ผู้ที่ต้องการฉีด สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

สมุทรปราการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กเล็ก อายุ 5 ปีบริบูรณ์ ถึง ต่ำกว่า 12 ปี แบบ walk in

ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบางพลีใหญ่กลาง ให้บริการฉีดไฟเซอร์ให้เด็กเล็ก อายุ 5-<12ปี แบบวอล์กอิน ตั้งแต่วันที่ 7-28 เมษายน 2565 เฉพาะวัน จันทร์ อังคาร และ พฤหัสบดี ยกเว้นช่วงวันสงกรานต์และวันหยุดราชการ เวลา 13.00-15.00 น. (ให้บริการวันที่ 7, 11, 12, 18, 19, 21, 25, 26 และ 28 เม.ย. 65) ไม่จำกัดพื้นที่ หรือโรงเรียน

สิ่งที่เตรียมมา

 1. บัตรประชาชนหรือสูติบัตร
 2. ปากกา

หมายเหตุ

กรณีเคยติดเชื้อโควิด ต้องเว้นระยะห่าง 3 เดือนจากวันที่ติดเชื้อ

ชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) แจ้งว่า เฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น สามารถเลือกชนิดวัคซีนได้ทุกสูตร AstraZeneca หรือ Pfizer ประกาศให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2565

โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการสำหรับประชาชนในจังหวัดชลบุรี หรือประชาชนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี สามารถเช็กสูตรวัคซีนและโรงพยาบาลที่ให้บริการ ดังนี้

 1. โรงพยาบาลชลบุรี
 2. โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี
 3. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช
 4. โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
 5. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
 6. โรงพยาบาลแหลมฉบัง
 7. โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
 8. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 9. โรงพยาบาลบางละมุง
 10. โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม
 11. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 12. โรงพยาบาลพนัสนิคม
 13. โรงพยาบาลพานทอง
 14. โรงพยาบาลบ่อทอง
 15. โรงพยาบาลเกาะจันทร์
 16. โรงพยาบาลบ้านบึง
 17. โรงพยาบาลหนองใหญ่
 18. โรงพยาบาลเกาะสีชัง
 19. โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
 20. โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญประชาชนรับวัคซีนก่อนสงกรานต์ ดังนี้

เชียงใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งจุด walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว แจ้งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) กระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนสงกรานต์ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยเปิดรับ walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 1, 2, 3, 4 (เฉพาะผู้ที่อยู่ในเขต อ.เมืองสระแก้ว หรือผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว)

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

เวลา 08.00-11.00 น. ฉีดเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 เด็กอายุ 5-18 ปี (เป็นเด็ก 5-11 ปี ที่ฉีดเข็ม 1 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 65)

เวลา 11.00-12.00 น. ฉีดเข็มที่ 3 ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (เป็นผู้ที่ฉีดเข็ม 2 ก่อน วันที่ 9 ม.ค. 65)

เวลา 13.00-14.00 น. ฉีดเข็มที่ 4 ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (เป็นผู้ที่ฉีดเข็ม 3 ก่อน วันที่ 9 ธ.ค. 64)

ณ บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก (เต็นท์ข้างตึก หน้าตู้ ATM) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันฉีดวัคซีน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. สายด่วนวัคซีน 09-2256-7102 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ Line “SCPH Connect” Line : @SCPH