ขึ้นอีกแล้ว! หมูเนื้อแดง พุ่ง กก. ละ 8-10 บ. มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 65

ขึ้นอีกแล้ว! หมูเนื้อแดง พุ่ง กก. ละ 8-10 บ. มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 65
ขึ้นอีกแล้ว! หมูเนื้อแดง พุ่ง กก. ละ 8-10 บ. มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 65

ขึ้นอีกแล้ว! หมูเนื้อแดง พุ่ง กก. ละ 8-10 บ. มีผลตั้งแต่ 1 เม.. 65 ภาคเหนือ ราคาแพงสุด

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานว่า สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 13/2565) ประจำวันพระที่ 1 เมษายน 2565 มีการปรับขึ้นราคาสุกรหน้าฟาร์มทุกภาค

จากวันพระที่ 25 มีนาคม 2565 ที่จำหน่าย กก.ละ 88-91 บาท เป็น 92-96 บาท หรือขึ้นราคาตั้งแต่ กก.ละ 2-5 บาท ตามแต่ละภูมิภาค โดยภาคตะวันตก ปรับจาก 88 เป็น 92 บาท ภาคตะวันออก ปรับจาก 90 เป็น 94 บาท ภาคอีสาน ปรับจาก 90 เป็น 92 บาท ภาคเหนือ ปรับจาก 91 เป็น 96 บาท และภาคใต้ จาก 90 เป็น 92 บาท

รูปจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ขณะที่ราคาขายปลีกปรับขึ้นจากเดิม กก.ละ 174-182 บาท เป็น 182-192 บาท หรือปรับขึ้น กก.ละ 8-10 บาท ตามแต่ละภูมิภาค โดยภาคเหนือปรับขึ้นสูงสุด กก.ละ 10 บาท จาก 180-182 เป็น 190-192 บาท

ส่วนภาคตะวันตก ปรับจาก 174-176 เป็น 182-184 บาท ภาคตะวันออก ปรับจาก 178-180 เป็น 186-188 บาท ภาคอีสาน ปรับจาก 178-180 เป็น 182-184 บาท และภาคใต้ จาก 178-180 เป็น 182-184 บาท

ส่วนราคาลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 : 3,000 บาท บวกลบ 88 บาท

รูปจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

โดยสาเหตุที่ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องทยอยขยับราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มตามต้นทุนการเลี้ยงที่ยังสูงกว่าราคาจำหน่าย ขณะที่แนวโน้มความต้องการบริโภค ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีปัจจัยบวกให้ความต้องการบริโภคมากขึ้นด้วย

ต้นทุนอาหารสัตว์ที่รอการตัดสินใจของภาครัฐที่แทบไม่มีทางเลือก เหลือเพียงการลดข้อจำกัดในการนำเข้าข้าวโพดตามกรอบ WTO ที่ควรนำเข้าจากประเทศผู้ผลิตใหญ่จากสหรัฐอเมริกา บราซิล หรือ อาร์เจนตินา ได้อย่างเสรี หรือกำหนดปริมาณก็ตาม ก็จะทำให้มีทางเลือกเพิ่ม ในการจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ

ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงงานอาหารสัตว์ไล่ราคาตามซื้อข้าวโพดภายในประเทศที่มีจำนวนจำกัด ทำให้ภาคอาหารสัตว์ ภาคปศุสัตว์ในช่วงวิกฤต ต้องแบกต้นทุนหนักขึ้น การปรับราคาจำหน่ายปลีกตามต้นทุนทำได้ไม่มาก เพราะแรงซื้อของตลาดชิ้นส่วนเนื้อสุกรต้องค่อยเป็นค่อยไป