ปฐม ถ่ายทอดวิชา ผู้ประกอบการสมุนไพรไทยท้องถิ่น หวังเพิ่มโอกาสสู่ตลาดโลก

ปฐม ถ่ายทอดวิชา ผู้ประกอบการสมุนไพรไทยท้องถิ่น หวังเพิ่มโอกาสสู่ตลาดโลก  

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เร่งเดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ “BCG Model” ผ่านโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร สู่ตลาดต่างประเทศ” ในปี 2565 เป็นปีที่ 2

ล่าสุด ได้จัดกิจกรรมโรดโชว์สู่ภูมิภาคขึ้น เป็นครั้งแรกที่ PATOM ORGANIC VILLAGE สวนสามพราน จ.นครปฐม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิด ผู้ประกอบการท้องถิ่นในการดำเนินธุรกิจตามหลัก BCG

กิจกรรมการโรดโชว์ในครั้งนี้ กรมฯ ร่วมกับ ปฐม ต้นแบบการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรและส่วนผสมจากธรรมชาติด้วยแนวคิด BCG Model และมีความโดดเด่นด้านการนำวัตถุดิบสมุนไพรท้องถิ่นมาผสมผสานในผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้แบรนด์ จนประสบความสำเร็จ

โดยมี คุณอนัฆ นวราช ผู้จัดการทั่วไปของสวนสามพราน และผู้อำนวยการแบรนด์ปฐม และ คุณดรรชนี คุณาวิชยานนท์ Sale & Marketing Director แบรนด์ปฐม มาแบ่งปันแนวคิด “การบริหารธุรกิจตามหลัก BCG Model” พร้อมประสบการณ์ตรงในการนำไปใช้ในธุรกิจ รวมถึงพาเรียนรู้วิถี BCG จากฟาร์มสู่ผลิตภัณฑ์ของปฐม

ดูงาน ปฐม ออร์แกนิก

คุณอนัฆ นวราช กล่าวว่า ปฐม มีเป้าหมายที่จะสร้างสังคมอินทรีย์ เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ โดยริเริ่มและสนับสนุนให้ เกษตรกรในพื้นที่ลดการใช้สารเคมี หันมาทำเกษตรอินทรีย์ และเน้นจุดขายด้านสุขภาพ และการดูแลตนเอง เพื่อให้เกษตรกรได้สัมผัสถึงข้อดีของการทำเกษตรอินทรีย์ ส่วนกลางน้ำ จะเป็นเรื่องของโรงงานที่จะเน้นการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น ตลอดจนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำไปใช้ต่อได้

และปลายน้ำ ปฐม ให้ความสำคัญต่อการสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ผ่านการสื่อสารไปยังผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการและที่มาของผลิตภัณฑ์ ที่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการผลิต

จะเห็นได้ว่าการนำแนวคิด BCG Model มาปรับใช้ สามารถเริ่มได้จากสิ่งที่ชอบทำ และสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตได้ นอกจากนี้ ปัจจุบันตลาดสินค้าออร์แกนิก และผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีการเติบโตมากขึ้น และเป็นโอกาสของเราที่จะก้าวไปสู่ตลาดโลก ซึ่งคู่ค้าหรือพันธมิตรที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในธุรกิจ

สมุนไพรไทย

ทั้งนี้ โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร สู่ตลาดต่างประเทศ” ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายเส้นทางธุรกิจสมุนไพรไทยด้วย BCG Economy” ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสมุนไพรไทยและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศเข้าร่วมในโครงการจำนวนมาก โดยผู้ประกอบการที่เข้าโครงการ จะมีโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนร่วมต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดโลก