วอล์กอิน เลย! 11 จุดฉีด วัคซีนโควิด-19 ก่อนออกเที่ยวสงกรานต์ 65 ที่ไหนบ้าง เช็กเลย!

วอล์กอิน โลด! เปิดจุด ฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนออกเที่ยวสงกรานต์ 65 มีที่ไหนบ้าง เช็กเลย!

เฟซบุ๊ก สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เผยประกาศ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาวไทยและต่างชาติ ทุกสิทธิ ต่อเนื่องจากศูนย์ฉีดอื่นๆ เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 29 เมษายน 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ณ จุดบริการฉีดวัคซีนที่ รพ. ในสังกัด กทม. ทั้ง 11 แห่ง (อัพเดต ณ วันที่ 29 มี.ค. 65)

นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวว่า สำนักการแพทย์ได้เร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มากที่สุด โดยได้เปิดให้ประชาชนสามารถจองคิวผ่านระบบ QueQ และดำเนินการฉีดวัคซีนตามกำหนด

ล่าสุด ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดฯ เปิดช่องทางเพิ่มเติมให้ประชาชนได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด โดยเปิด Walk in ฉีดวัคซีน AstraZeneca : AZ และวัคซีน Pfizer : PZ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนที่ รพ. โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ – 29 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ยกเว้นวันหยุดราชการ จนกว่าวัคซีนจะหมด ณ จุดบริการวัคซีนที่ รพ. ในสังกัดฯ ทั้ง 11 แห่ง รายละเอียดดังนี้

 1. รพ.กลาง โทร. 02-225-1354
 2. รพ.ตากสิน (ณ ห้างแพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่) โทร. 02-437-7677
 3. รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 02-289-7000-4
 4. รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร. 02-429-3575- 81 ต่อ 8589
 5. รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 02-543-2090
 6. รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร. 02-327-3049
 7. รพ.ราชพิพัฒน์ โทร. 02-444-0163 กด 0
 8. รพ.สิรินธร โทร. 02-328-6760
 9. รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร. 02-452-7999
 10. รพ.คลองสามวา โทร. 064-557-6009
 11. รพ.บางนากรุงเทพมหานคร โทร. 02-180-0201-3 ต่อ 103,104

หลักเกณฑ์เงื่อนไข

 1. สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
 2. สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือนขึ้นไป
 3. สำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนจากศูนย์ฉีดวัคซีนอื่นๆ ทุกช่องทาง
 4. ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือผู้ที่เคยติดเชื้อแล้ว ให้ได้รับเข็มกระตุ้นตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

 1. กรณีคนไทย นำบัตรประจำตัวประชาชน และปากกาส่วนตัว
 2. กรณีคนต่างชาติ ใช้พาสปอร์ต (Passport) ร่วมกับบัตรสีชมพู หรือ ร่วมกับเลขประจำตัวประกันสังคม และปากกาส่วนตัว

สูตรวัคซีน

เข็มที่ 2

– เข็ม 1 เป็น ซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม ฉีดมาแล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป

– เข็ม 1 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า ฉีดมาแล้ว 8 สัปดาห์ขึ้นไป

เข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น)

– เข็ม 1-2 เป็น ซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ฉีดมาแล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป

– เข็ม 1-2 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ฉีดมาแล้ว 3 เดือนขึ้นไป

– เข็ม 1 เป็น ซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม เข็ม 2 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า ฉีดมาแล้ว 3 เดือนขึ้นไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องเตรียมความพร้อม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกายหนัก สวมเสื้อที่สะดวกในการฉีด เช่น เสื้อแขนสั้น หากมีข้อสงสัยเรื่องการฉีดวัคซีน ติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้ง 11 แห่ง ในวันและเวลาราชการ และสามารถติดตามข้อมูลบริการฉีดวัคซีนได้ที่เพจเฟซบุ๊ก : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร