แนะวิธี ทิ้งชุดตรวจ ATK ยังไง ให้ปลอดภัย ลดเสี่ยง

แนะวิธี ทิ้งชุดตรวจ ATK ยังไง ให้ปลอดภัย ลดเสี่ยง
แนะวิธี ทิ้งชุดตรวจ ATK ยังไง ให้ปลอดภัย ลดเสี่ยง

แนะวิธี ทิ้งชุดตรวจ ATK ยังไง ให้ปลอดภัย ลดเสี่ยง

ช่วงโควิดระบาด การตรวจ ATK คือวิธีการเบื้องต้นช่วยตรวจหาเชื้อโควิดที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง หากเป็นผู้มีความเสี่ยง หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด ก็จำเป็นจะต้องใช้ชุดตรวจ ATK แต่ใช้แล้ว ควรนำไปทิ้งอย่างไรให้ปลอดภัย เพจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีการ ไว้ดังนี้

ขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง เป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูง เวลาทิ้งให้ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ถุงใบแรก ให้ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ หรือน้ำยาฟอกขาว เช่น ไฮเตอร์ จากนั้นมัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดพ้นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ หรือแอลกอฮอล์ 70% ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงชั้นนอกด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงอีกครั้ง