ไทยส่งไก่ไปซาอุฯ ตู้แรก รอบ 18 ปี ตั้งเป้า ส่งออกไก่ 9.8 แสนตันในปีนี้

ไทยส่งไก่ไปซาอุฯ ตู้แรก รอบ 18 ปี ตั้งเป้า ส่งออกไก่ 9.8 แสนตันในปีนี้
ไทยส่งไก่ไปซาอุฯ ตู้แรก รอบ 18 ปี ตั้งเป้า ส่งออกไก่ 9.8 แสนตันในปีนี้

ไทยส่งไก่ไปซาอุฯ ตู้แรก รอบ 18 ปี ตั้งเป้า ส่งออกไก่ 9.8 แสนตันในปีนี้

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ส่งออกไก่แปรรูป “ตู้ปฐมฤกษ์” ของไทย ไปซาอุดีอาระเบีย พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ส่งออกไก่
ส่งออกไก่

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลักดันประสานงานกับรัฐบาลซาอุฯ จนกระทั่งประสบความสำเร็จ ให้การรับรองอนุมัติให้นำเข้าไก่จากประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปี โดยมีโรงงานของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับการรับรองจำนวน 5 โรงงาน

วันนี้ส่งมอบไก่ล็อตแรกไปยังประเทศซาอุฯ เป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปี ตั้งแต่ปี 2547 และเดือนนี้คาดว่าจะส่งออกได้ 600 ตัน มูลค่า 47 ล้านบาท และภายในสิ้นปีจะส่งออกได้ 300 ตู้ ปริมาณ 6,000 ตัน มูลค่า 400-500 ล้านบาท

และคาดว่าจะสามารถทำได้ถึง 60,000 ตัน ภายใน 5 ปี หรือมูลค่า 4,200 ล้านบาท ทั้งไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปที่ผ่านกระบวนการมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักศาสนาอิสลาม ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของการส่งออกสินค้าไทยไปซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะไก่ ซึ่งเป็นสินค้าเป้าหมายที่มีความสำคัญ หลังจากที่ขาดโอกาสไปตลอด 18 ปีที่ผ่านมา

เมื่อตนเข้ามารับหน้าที่ เป้าหมายหนึ่งที่ตั้งไว้ คือการฟื้นความสัมพันธ์ทางการค้ากับซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะสินค้าสำคัญ 1 ปีที่ผ่านมาได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ ทูตเกษตร และประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ เจรจากับทางการซาอุฯ จนคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ซาอุดีอาระเบียตรวจโรงงานและให้การรับรองแล้ว 11 โรงงาน ที่ได้คุณภาพมาตรฐานที่จะส่งออกไก่ไปซาอุฯ

และหลังจากนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบีย ตนได้สั่งการอีกครั้ง ให้ทูตพาณิชย์กับทูตเกษตรและผู้แทนสถานทูตไทยประจำซาอุดีอาระเบียเดินทางไปพบกับ องค์การอาหารและยาของซาอุดีอาระเบีย (SFDA) และออกประกาศผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 จะสามารถส่งออกไก่ไปซาอุดีอาระเบียได้ ขอขอบคุณคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ช่วยประสานงาน ดูแลมาตรฐานต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม

ช่วงที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียนำเข้าไก่ 75% จากประเทศบราซิล  25% จากยูเครนและฝรั่งเศส จากนี้ไปตนคิดว่าไก่จากประเทศไทยจะเป็นตลาดสำคัญที่ซาอุดีอาระเบียได้ในอนาคต โดยปี 64 เราส่งออกไก่ไปทั่วโลกประมาณ 900,000 ตัน นำเงินเข้าประเทศประมาณ 100,000 ล้านบาท และปี 65 ตั้งเป้าว่าจะทำได้ 980,000 ตัน

ตู้ปฐมฤกษ์
ตู้ปฐมฤกษ์

การส่งออกไก่ไปซาอุฯ ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออก และเพิ่มตัวเลขการส่งออกไก่ของไทยด้วย ขอแสดงความยินดีกับซีพีเอฟเป็นโรงงานแรกที่ได้ส่งออกไก่ไปซาอุฯ ตู้ปฐมฤกษ์ หลังจากที่ขาดหายไป 18 ปี และกระทรวงพาณิชย์มีแผนงานสำคัญที่จะประสานงานกับซาอุดีอาระเบียนำคณะเดินทางไปซาอุดีอาระเบีย ไปขายของทำตัวเลขส่งออกสำหรับการเดินทางไปเยือนและขอเชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจ” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

ส่งออกไก่
ส่งออกไก่

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง มีประชากรมากถึง 35.6 ล้านคน และมีสัดส่วนการนำเข้าอาหารสูงที่สุดในกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Corporation Council)

และปัจจุบันซาอุดีอาระเบียนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่จากทั่วโลกเฉลี่ยปีละ 6.5 แสนตัน โดย 70% เป็นการนำเข้าไก่สดทั้งตัว และ 30% เป็นการนำเข้าไก่ชำแหละและไก่แปรรูป ผู้บริโภคซาอุดีอาระเบียมีอัตราการบริโภคเนื้อไก่ 45 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือทั้งประเทศที่ 1.5 ล้านตันต่อปี