ค่าไฟพุ่ง ทำยังไงดี! แนะวิธีประหยัดไฟง่ายๆ ด้วย 3 วิธี

ค่าไฟพุ่ง ทำยังไงดี! แนะวิธีประหยัดไฟง่ายๆ ด้วย 3 วิธี
ค่าไฟพุ่ง ทำยังไงดี! แนะวิธีประหยัดไฟง่ายๆ ด้วย 3 วิธี

ค่าไฟพุ่ง ทำยังไงดี! แนะวิธีประหยัดไฟง่ายๆ ด้วย 3 วิธี

ค่าไฟพุ่งทำยังไงดี! 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนะวิธีประหยัดไฟง่ายๆ ให้ค่าไฟไม่พุ่ง ด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. สุกปุ๊บ ชักปั๊บ

หม้อหุงข้าว : ถอดปลั๊ก เมื่อข้าวสุก

2. ผ้าเรียบได้ ประหยัดไฟด้วย

เตารีด (แบบแห้ง) : ถอดปลั๊กก่อนเลิกใช้ 1 นาที

3. สว่างได้ เปิดไฟเท่าที่จำเป็น

หลอดไฟ : ใช้หลอด LED หรือ ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งาน

ที่มา เพจกฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย