กัญชา คือ สมุนไพร ผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจ ต้องเน้นดีมานด์ ด้านสุขภาพก่อน

กัญชา คือ สมุนไพร ผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจ ต้องเน้นดีมานด์ ด้านสุขภาพก่อน

ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 22 เมื่อเร็วๆ นี้ มี ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เป็นประธาน

ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าวว่า ในที่ประชุม มีการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินการของกรม กอง และเขตสุขภาพต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 และ 8 ซึ่งพบว่า ได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่พอสมควร จุดประกายการประกอบธุรกิจกัญชาและกัญชงในพื้นที่อย่างหลากหลาย

ในส่วนการประชุมวิชาการ ประธานในการประชุมได้เน้นย้ำให้วิทยากรแต่ละท่าน ใช้ภาษาง่ายๆ ที่ประชาชนเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่น เช่น การสื่อสาร ซึ่งประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้มีการขยายช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุม ไม่ใช่แค่เพียงออนไลน์ และสนับสนุนให้นำหลักการ Social Listening หรือการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคที่อยู่บนโซเชียลมีเดียมาใช้ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคข่าวสาร อันจะทำให้เกิดการสื่อสารที่เหมาะสม

ในส่วนของความกังวลใจของสังคมต่อการนำกัญชามาใช้ในทางที่ผิดจนเกิดปัญหาเสพติด พบว่ามีแนวโน้มผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจาก การปรับแนวทางการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม ประธานในที่ประชุม ได้กำชับขอให้มีสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต ติดตามและทำข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อตอบข้อสงสัยของสังคม

“ที่ประชุมพูดคุยกันกว้างขวาง คือ การผลักดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ กับการแพทย์จะไปด้วยกันได้อย่างไร ซึ่งในที่ประชุมเราเห็นตรงกันว่า กัญชา คือ พืชสมุนไพร การนำมาใช้ประโยชน์ต้องพิจารณา อุปสงค์ หรือ Demand ความต้องการทางสุขภาพ มาก่อน

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งดำเนินการในช่วงแรก โดยมีการจัดทำแนวทางการรักษา วิจัยจนมั่นใจว่ามีความต้องการทางสุขภาพแน่นอน จึงขยับมาที่การจัดการที่ต้นทาง คือ การปลูก ดังนั้น 2 สิ่งนี้คือเรื่องเดียวกัน” ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าว

และว่า มีนักวิชาการ นำเสนองานวิจัยที่กำลังทำ คือ CBD ช่วยให้นอนหลับ ถ้าทำเรื่องนี้ได้ มูลค่าทางการตลาดมหาศาล เพราะเป็นความต้องการของผู้คนอยู่แล้ว งานวิจัยใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้เห็นความต้องการใช้กัญชาที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงโควิด ที่คนต้องการเกราะคุ้มกันตัวเอง

ช่วง 2 ปีมานี้ งานวิจัยก้าวหน้าไปมาก ต้องตามให้ทัน สิ่งที่ทางกระทรวงจะเร่งดำเนินการตอนนี้ คือ การนำผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันเพื่อกำหนดแนวทางการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์จากกัญชาให้ชัดเจน เมื่อถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นี้จะได้ดำเนินการได้ทันที ไม่มีช่องว่างของกฎระเบียบ” ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าว