รู้ไว้ไม่พลาด! ภาษี แบบใด ที่ SMEs ต้องรู้-จำให้ขึ้นใจ ก่อนเลยวันชำระ

รู้ไว้ไม่พลาด! ภาษี แบบใด ที่ SMEs ต้องรู้จำให้ขึ้นใจ ก่อนเลยวันชำระ

ภาษี จัดเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้ประกอบการหลายคนมักมองข้าม โดยเฉพาะกับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจนั้น ถือเป็นเรื่องวุ่นวายและน่าปวดหัวกันไม่น้อย

ซึ่งภาษีที่เกี่ยวข้องกับคนทำธุรกิจ มีหลายตัว ไม่ว่าจะเป็น ภาษีธุรกิจที่จดทะเบียน หรือไม่จดทะเบียน การศึกษาเรื่องภาษีธุรกิจให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น จึงเป็นเรื่องที่คนทำธุรกิจทุกคนจำเป็นต้องรู้และจำให้ขึ้นใจ

โดย เฟซบุ๊ก K SME ได้รวบรวมภาษีที่ผู้ประกอบการไม่รู้ไม่ได้ ไว้ดังนี้

1. ภาษีที่ต้องเสีย

1.1 ภาษีบุคคลทั่วไป

  • ภาษีเงินได้

... 90 ยื่น 1 .. – 31 มี..

... 94 ยื่น 1 .. – 30 ..

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีมียอดขายมากกว่า 1.8 ล้านบาท ต่อปี

1.2 ภาษีนิติบุคคล

  • ภาษีเงินได้

... 50 ยื่นภายใน 150 วัน หรือ ก่อน 31 ..

... 51 ยื่นภายใน 2 เดือน หรือยื่นหลังจากรอบครึ่งปี

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชำระเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

  • ภาษีเงินได้ หัก ที่จ่าย

ยื่นภายใน 7 วันของเดือนถัดไป (สามารถขอคืนได้)

2. ภาษีเพิ่มเติม

2.1 ภาษีป้าย : ชำระเป็นรายเดือน

2.2 ภาษีบำรุงท้องที่ : ชำระทุก 4 ปี

2.3 ภาษีโรงเรือน : ชำระ 12.5% ต่อปี ภายในเดือน ..

2.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ : เช่น ธุรกิจจำนำ หรือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

2.5 ภาษีสรรพสามิต : เช่น สินค้าประเภท น้ำหอม สุรา ยาสูบ เป็นต้น

ข้อควรรู้!

  • นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นมาใหม่ และมีรอบระยะเวลาบัญชีแรก น้อยกว่า 12 เดือน ไม่ต้องยื่นแบบ ...51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร