คณะเทคนิคการแพทย์ มช.ตรวจฟรี ‘ไวรัสตับอักเสบบี-ซี-เอชไอวี-ซิฟิลิส’ คนไทย-แรงงานต่างด้าว

น.ส.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า โครงการ “นับหนึ่ง” เป็นโครงการวิจัยที่ให้บริการการตรวจ และให้คำปรึกษาสำหรับไวรัสตับอักเสบบีและซี เอชไอวี และเชื้อซิฟิลิส ดำเนินการโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มช.และสถาบัน Institut de recherche pour le Dveloppement ประเทศฝรั่งเศส การตรวจการติดเชื้อ 4 ชนิดนี้ ได้ดำเนินการโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิคการแพทย์ มช.เป็นผู้ตรวจ และให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล ทราบผลการตรวจได้ภายใน 1 ชั่วโมง

ทั้งนี้ เชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี เอชไอวี และเชื้อซิฟิลิส เป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่รุนแรงหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ในไทยพบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีมากกว่า 500,000 คน ขณะที่มีการประมาณว่ามีผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีถึง 40% ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อนี้ และมีคนมากกว่า 2 ล้านคน ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซีชนิดเรื้อรังที่เสี่ยงต่อการเกิดพังผืดที่ตับ และอาจกลายเป็นมะเร็งตับหลังจากอายุ 35-40 ปี นอกจากนี้ เชื้อซิฟิลิสยังเป็นสาเหตุให้เกิดรอยโรคในสมองที่ร้ายแรง และพบมากขึ้นในประชากรที่มีอายุน้อย ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ จะทำให้ได้รับการดูแลรักษา และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้ ตลอดจนการรักษา หรือการได้รับยานั้น ยังสามารถหยุดยั้งการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ กล่าวได้ว่าการตรวจการติดเชื้อเป็นหนทางสู่การรักษา และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

น.ส.วาสนากล่าวอีกว่า โครงการ “นับหนึ่ง” ให้บริการตรวจฟรีสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในไทย รวมถึง ผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่สงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี เอชไอวี และเชื้อซิฟิลิส โดยให้บริการที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ภายในเขตโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กรณีที่พบว่าติดเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำเป็นการจำเพาะเพื่อเข้าสู่โครงการดูแลรักษาในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ นัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ โทร 06-1681-3399 หรือที่เว็บไซต์ www.napneung.org