ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ ชนิดแคปซูล สกัดจาก ช่อ-ดอกกัญชา เพิ่มรายได้เกษตรกร

เภสัชฯ ม.รังสิต จับมือ สธ. – กลาโหม ผุด ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ ชนิดแคปซูล สกัดจาก ช่อ-ดอกกัญชา ช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยข่าว ผศ.ดร.ภญ.สุรางค์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยกัญชาทางการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลงนามความร่วมมือโดยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่มีกัญชา หรือสารสกัดกัญชาเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งสนับสนุนและร่วมมือทางด้านการจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ ที่ไม่ใช่กัญชา

เป็นความร่วมมือ 3 ฝ่าย ฝ่ายแรกคือ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีองค์ความรู้เรื่องกัญชาและผลิตภัณฑ์ ฝ่ายที่สองคือ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร มีโรงงานมาตรฐาน GMP และอีกฝ่ายหนึ่งคือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องการใช้กัญชา

ด้าน ผศ.ดร.เภสัชกร เอกพล ลิ้มพงษา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า แผนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น มียาไทย 4 ตำรับ ได้แก่ ตำรับทำลายพระสุเมรุ (ชนิดแคปซูล) ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) ตำรับศุขไสยาสน์ (ชนิดแคปซูล) และตำรับประสะกัญชา (ชนิดแคปซูล)

ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ชนิดแรกคือ ตำรับทำลายพระสุเมรุ ชนิดแคปซูล พร้อมที่จะจัดจำหน่ายให้แก่คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแล้ว มหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์ผ่าน ศูนย์วิจัยการใช้กัญชาทางคลินิก (สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย) และคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (สหคลินิกการแพทย์แผนตะวันออก (ไทย-จีน) มหาวิทยาลัยรังสิต)

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวว่า การขายตำรับยานี้ในตลาดเอกชน จะเป็นจุดเปลี่ยน เพราะจะนำไปสู่รายได้ของเกษตรกรจำนวนมากที่กำลังขาดทุนจากการปลูกกัญชาในตอนนี้ เนื่องจากผู้ปลูกกัญชาต้องมอบช่อดอกให้ภาครัฐ โดยไม่ได้เงินตอบแทน ขายได้แต่ใบ กิ่ง ก้าน ซึ่งมีสรรพคุณน้อยกว่าช่อ ดอก และราคากำลังลดลง การวางขายผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทำให้ปลายน้ำมาสู่ต้นน้ำ เกษตรกรจะมีรายได้จากการขายช่อ ดอก กัญชา มากขึ้น