พวงหรีด จากผักตบชวา นักศึกษาถ่ายทอดความรู้ ช่วยชาวบ้านหารายได้

พวงหรีด จากผักตบชวา นักศึกษาถ่ายทอดความรู้ ช่วยชาวบ้านหารายได้

จากวิกฤตโควิด ที่ส่งผลให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยทวีความรุนแรงขึ้น มาตรการควบคุมการระบาดทั้งมาตรการปิดเมือง มาตรการรักษาระยะห่าง และภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซายาวนาน ส่งผลกระทบหนักต่อกลุ่มคนเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานทักษะต่ำ มีรายได้น้อย ขาดเงินออม ภาระหนี้สูง และไม่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี

ทาง นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จึงเล็งเห็นปัญหาความยากลำบากในการทำมาหากินของผู้คนในชุมชนหลักหก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังค้นพบอีกหนึ่งปัญหา นั่นคือ ผักตบชวาในลำคลองของชุมชน มีจำนวนมาก จนทำให้การคมนาคมทางน้ำเกิดปัญหา

ช่วยกันผลิต

กระทั่งเกิดแนวความคิด ทำกระดาษผักตบชวาปลอดสารเคมี สีธรรมชาติ เพื่อใช้ในงานประดิษฐ์ ตกแต่งและงานฝีมือจากการทำกระดาษผักตบชวาปลอดสารเคมีที่มีคุณภาพต่องานประดิษฐ์ ต่อยอดมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

คุณชวัลรัศมิ์ จตุเทน เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยกับ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ว่า ในละแวกเมืองเอก มีคูคลองน้อยใหญ่ แต่ละจุดผักตับชวาเยอะมาก ที่ผ่านมา เคยมีการนำผักตบชวา ไปแปรรูป ทำเป็น กระเป๋า รองเท้า เส้นใยเสื้อผ้า บ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่หมด

ใส่ไอเดีย

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จึงคิดนำมาต่อยอด ทำเป็นพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ เพราะเล็งเห็นว่าน่าจะมีความต้องการใช้แทบทุกวันอยู่แล้ว

“เมื่อได้ผักตบชวามา เราจะนำมาทำเป็นกระดาษผักตบก่อน แล้วขึ้นรูปเป็นดอกไม้ ก่อนนำมาประดิษฐ์ ประดับบนพวงหรีด ส่วนลำต้นจะนำมารีดให้แบน ก่อนทำเป็นพื้นโครงของพวงหรีด” คุณชวัลรัศมิ์ ในฐานะผู้ประสานงาน โครงการพัฒนารูปแบบความคิดสร้างสรรค์จากผักตบชวา ให้ข้อมูลอย่างนั้น

และว่า หลังจากที่นักศึกษามีองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ จากผักตบชวาแล้ว จึงทำหน้าที่ถ่ายทอดให้กับนักเรียน อาจารย์ ผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชนหลักหก เพื่อนำไปต่อยอดทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ในยุคโควิด ต่อไป

ผลงาน

“ล่าสุด ทางสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้สนับสนุนวัตถุดิบ ให้ทีมนักศึกษา เป็นฝ่ายผลิต ผลิตพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ ออกมาจำหน่าย ปรากฏได้การตอบรับดีมาก อาจเป็นเพราะผู้คนให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น จึงเชื่อว่า สินค้ากลุ่มนี้ น่าจะมีอนาคตที่ดี แต่อาจต้องมีการทำมาร์เก็ตติ้ง เพื่อเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น” ตัวแทนมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว

ดอกไม้จันทน์ จากผักตบชวา

สนใจ องค์ความรู้การทำพวงหรีด-ดอกไม้จันทน์ จากผักตบชวา และสิ่งประดิษฐ์จากวัชพืชอีกหลายอย่าง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://cpi.rsu.ac.th Facebook/สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โทร. 02-997-2200-22 ต่อ 1682, 1687