รู้ทันเหลี่ยมโจร! 4 กลโกง มิจฉาชีพ ใช้แอบอ้าง หลอกให้จ่ายภาษีศุลกากร

รู้ทันเหลี่ยมโจร! 4 กลโกง มิจฉาชีพ ใช้แอบอ้าง หลอกให้จ่ายภาษีศุลกากร
รู้ทันเหลี่ยมโจร! 4 กลโกง มิจฉาชีพ ใช้แอบอ้าง หลอกให้จ่ายภาษีศุลกากร

รู้ทันเหลี่ยมโจร! 4 กลโกง มิจฉาชีพ ใช้แอบอ้าง หลอกให้จ่ายภาษีศุลกากร

ช่วงนี้มิจฉาชีพ หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ระบาดหนัก หากไม่อยากตกเป็นเหยื่อ ต้องรู้ทันกลโกงให้ได้ โดยกรมศุลกากร ได้ออกเตือน พร้อมแจ้ง 4 กลโกงที่มิจฉาชีพ ใช้แอบอ้างหลอกประชาชน ไว้ดังนี้

1. กรณี ส่งอีเมล เพื่อให้ชำระภาษีศุลกากร

มิจฉาชีพจะส่งอีเมลมาให้ผู้รับบริการ โดยอ้างว่า ส่งมาจากบริษัทขนส่งสินค้า แต่ไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้ เนื่องจากยังไม่ได้จ่ายภาษีศุลกากร พร้อมแนบลิงก์เพื่อให้ผู้รับบริการกรอกข้อมูลบัตรเครดิต

ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายภาษีศุลกากร สำหรับสินค้าที่ส่งผ่านบริษัทขนส่งต่างๆ จะต้องมีเอกสารที่ออกโดยกรมศุลกากรแนบมาด้วย หากการเรียกเก็บค่าภาษีศุลกากรครั้งใด ไม่มีหลักฐานดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากบริษัทฯ ให้แน่ใจก่อนการชำระเงิน

2. กรณีเพื่อนต่างชาติที่รู้จักผ่านทางออนไลน์ อ้างว่าส่งของมีค่ามาให้แต่ติดปัญหาศุลกากร

โดยแอบอ้างว่าได้ส่งของขวัญหรือของมีค่าต่างๆ มาให้ผู้เสียหาย และให้รอรับการติดต่อจากบริษัทขนส่งสินค้า จากนั้นก็จะได้รับการติดต่อจากบริษัทขนส่งสินค้าทางอีเมลและโทรศัพท์ โดยให้โอนเงินจำนวนมากไปยังบริษัทขนส่งสินค้าในต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าภาษีศุลกากร กรมศุลกากรขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ใจก่อนการโอนเงิน

3. กรณีขายสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ โดยอ้างว่าเป็นสินค้าจากกรมศุลกากร

โดยให้โอนเงินมัดจำ หรือนัดให้ไปชำระเงินส่วนที่เหลือเพื่อรับสินค้า กรมศุลกากร ขอยืนยันว่า การจำหน่ายสินค้าของกลางกรมศุลกากร โดยวิธีที่ถูกต้อง จะเป็นการลงประกาศขายทอดตลาดอย่างเป็นทางการ และจะรับชำระเงิน ณ ที่ทำการศุลกากร โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรเท่านั้น ไม่มีการเสนอขายทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือผ่านบุคคลที่แอบอ้าง และไม่มีการให้โอนเงินค่าสินค้า หรือโอนเงินมัดจำเข้าบัญชีผู้ใดทั้งสิ้น

4. กรณีแอบอ้างเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนให้จัดทำหนังสือจากกรมศุลกากร

กรณีที่มีการแอบอ้างเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดทำหนังสือ รายงาน วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของกรมศุลกากร พร้อมทั้งมีข้อความที่ทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปหลงเชื่อ กรมศุลกากรขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายขอรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในลักษณะดังกล่าว

หากไม่แน่ใจ หรือเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

  1. สายด่วนกรมศุลกากร 1164
  2. ศูนย์บริการศุลกากร โทรศัพท์ 02-667-6000 หรือ 02-667-7000 ต่อ 20-5844-8
  3. เว็บไซต์ ccc.customs.go.th
  4. โทรศัพท์สอบถามไปยัง สำนักงานหรือด่านศุลกากรทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ
  5. ติดต่อสอบถามด้วยตนเอง
ศุลกากร
ศุลกากร