กู้พร้อมค้ำ! บสย. – SME D Bank ผุด SMEs Re-Start เติมทุน SMEs

บสย. – SME D Bank ผนึกความร่วมมือ จับคู่ กู้พร้อมค้ำ “สินเชื่อ SMEs Re-Start” วงเงิน 2,000  ล้านบาท เร่งเติมทุนเสริมสภาพคล่อง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยว และ Supply Chain พร้อมเปิดสายด่วน บสย. F.A. Center ปรึกษาฟรี

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ผนึกความร่วมมือ จับคู่ กู้พร้อมค้ำ สินเชื่อ SMEs Re-Start

(ซ้าย) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ (ขวา) นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank

วงเงิน 2,000 ล้านบาท ของ SME D Bank ร่วมกับ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS9 : ดีแน่นอน / บัญชีเดียว และ โครงการ Micro 4 รายเล็กเสริมทุน เพื่อเติมทุนให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ และเกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) รวมถึง เอสเอ็มอี ทุกประเภทที่เป็นคู่ค้ากับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว บสย. และ SME D Bank มั่นใจว่า จะช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง เข้าถึงเงินทุน นำไปเสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือสำรองเป็นทุนหมุนเวียน

โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี ปลอดชำระเงินต้น สูงสุด 2 ปี อีกทั้ง ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 2 ปี ระยะเวลาการค้ำประกันสูงสุด 10 ปี   โดย บสย. พร้อมอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว และเกี่ยวเนื่อง

สามารถขอรับคำปรึกษาฟรี เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ บสย. – SME D Bank ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Re-Start  ผ่านสายด่วนศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center 02-890-9999