โรงเรียนจมน้ำเกือบ 1.5 พันโรง ประเมินเสียหายเบื้องต้นสูญ 250 ล้านบาท

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ทำให้จนถึงวันที่ 6 มกราคม มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และโรงเรียนเอกชน ใน จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี ได้รับความเสียหาย 1,467 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,324 โรง และโรงเรียนเอกชน 143 โรง ทั้งนี้ ยังคงเปิดเรียน 371 โรง และปิดเรียนแล้ว 1,096 โรง โดยบางแห่งปิดเรียนเฉพาะวันที่ 4 มกราคม บางแห่งปิดเรียนวันที่ 4-5 มกราคม บางแห่งปิดเรียนวันที่ 4-6 มกราคม และบางแห่งปิดเรียนวันที่ 5-6 มกราคม

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พบว่ามีโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจำนวนมาก จากการประเมินพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายในส่วนของกำแพง รั้ว สนามเด็กเล่น อาคารเรียน เพดานจากความชื้น รวมมูลค่าประมาณ 250 ล้านบาท ส่วนครุภัณฑ์ อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ฯลฯ ไม่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากทางเขตพื้นที่ฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ โดยย้ายครุภัณฑ์ต่างๆ ขึ้นไปเก็บบนที่สูง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ถือว่าสถานการณ์ยังไม่นิ่ง ต้องรอหลังสถานการณ์นิ่งแล้ว จึงสามารถประเมินเพื่อสรุปความเสียหายนำเสนอ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ากา รศธ.เพื่อพิจารณาของบประมาณซ่อมแซมต่อไป