วอร์มนิ้วรอเลย! ก.ค.-ส.ค. นี้ คลัง เตรียมเปิดลงทะเบียน บัตรคนจน รอบใหม่

วอร์มนิ้วรอเลย! ก.ค.-ส.ค. นี้ คลัง เตรียมเปิดลงทะเบียน บัตรคนจน รอบใหม่ เชื่อม 40 หน่วยงานช่วยคัดกรองข้อมูล

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข่าว นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ว่า ขณะนี้แบบฟอร์มต่างๆ ที่จะใช้ในการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเชื่อมระบบออนไลน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 40 หน่วยงาน

อาทิ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย สถาบันการเงินของของรัฐและเอกชน เป็นต้น เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในส่วนของรายได้ สินทรัพย์ต่างๆ ทั้ง บ้าน รถ ที่ดิน เงินฝาก และอื่นๆ ตามเกณฑ์คัดกรองใหม่ที่กำหนดไว้ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม 2565

“ขณะนี้อยู่ระหว่างเชื่อมระบบกับ 40 กว่าหน่วยงาน สำหรับการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติ เรื่องของรายได้และทรัพย์สิน ซึ่งในส่วนของแบบฟอร์มที่จะใช้คัดกรองตอนนี้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนได้ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 โดยระหว่างนี้บัตรสวัสดิการฯ อันเดิมยังสามารถใช้ได้อยู่ จนกว่าจะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการฯ อันใหม่ ซึ่งจะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการฯ ใบเดิม” นายสันติ กล่าว

ขณะที่การดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในช่วงที่ภาระค่าครองชีพเพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานและสินค้านั้น ขณะนี้คณะทำงานฯ มีการประชุมหารือเพื่อประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิด เพื่อนำเสนอที่ประชุมในระดับนโยบาย ก่อนพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีมาตรการใดออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

โดยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ เงื่อนไข มี 8 ข้อ ได้แก่
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ไม่เป็นบุคคลตามที่ประกาศ
4. รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี
5. ทรัพย์สินทางการเงินส่วนบุคคลและเฉลี่ยต่อครอบครัวต้องมีมูลค่าไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคน
6. กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
7. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต
8. ต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และสำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท