ใครเป็นหนี้เช็กเลย! สรุป มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ปี 65 มีอะไรบ้างอ่านเลย!

ใครเป็นหนี้เช็กเลย! สรุป มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ปี 65 มีอะไรบ้างอ่านเลย!

เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้สรุปมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ประจำปี 2565 มีดังนี้

เมื่อมีปัญหาหนี้ ต้องทำยังไง?

1. ติดต่อสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อเข้าร่วมมาตรการและการปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆ

2. เข้าร่วมมาตรการความช่วยเหลือของแบงก์ชาติ ตามประเภทหนี้และความต้องการ

การแก้ไขหนี้เดิม และ การปรับโครงสร้างหนี้

1. สินเชื่อส่วนบุคคล / บัตรเครดิต : คลินิกแก้หนี้ : ซึ่งรวมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นก้อนเดียว ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5%

2. สินเชื่อบ้าน / สินเชื่อไม่มีหลักประกัน : Debt Consolidation : รวมหนี้บ้าน และหนี้รายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย

3. หนี้ธุรกิจ : โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ : การโอนทรัพย์ชำระหนี้ โดยให้สิทธิซื้อคืน

4. หนี้ทุกประเภท : แก้หนี้ระยะยาว (3 .. 64) : ปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวให้สอดคล้องกับรายได้

5. หนี้ทุกประเภท : แก้หนี้ระยะยาวของ SFls (1 .. 65-31 .. 66) : ปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาว ให้สอดคล้องกับรายได้

6. หนี้ทุกประเภท : ทางด่วนแก้หนี้ :

6.1 ลงทะเบียนขอปรับชำระเงื่อนไขแก้หนี้

6.2 ปรับโครงสร้างหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย

การขอสินเชื่อ

1. หนี้ธุรกิจ : สินเชื่อฟื้นฟู : ขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกิน 5% ต่อปี อายุ 5 ปี

2. บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล :

2.1 ผ่อนผันเพดานวงเงิน : โดยขยายวงเงินเป็น 2 เท่า สำหรับลูกหนี้รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ให้บริการ

2.2 สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital P-Loan) : ขยายวงเงินเป็น 40,000 บาท ชำระคืนภายใน 12 เดือน

หากต้องการคำแนะนำหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 1213