เครื่องแรกในไทย ‘หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์’ ผ่ากระดูกสันหลังและสมอง แม่นยำ

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการแพทย์และวิศวกรรมศาสตร์มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก

ทั้งยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในบทบาทของสหวิทยาการสำหรับการแก้ปัญหาทางการแพทย์ที่ซับซ้อน ตอบโจทย์ความต้องการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ช่วยผู้ป่วยคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างปลอดภัย ทำให้อายุของประชากรในโลกยืนยาวขึ้น

มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของคณะแพทยศาสตร์ฯ มากว่า 50 ปีแล้ว เล็งเห็นความสำคัญของการจัดหาเครื่องมือแพทย์ อันทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผ่าตัดด้านประสาทศัลยศาสตร์ ที่ต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบ และความแม่นยำของประสาทศัลยแพทย์เป็นอย่างมาก

จึงนำเข้า หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ เครื่องแรกในไทย ที่สามารถเพิ่มความแม่นยำให้ประสาทศัลยแพทย์ ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด ในการผ่าตัดที่กระดูกสันหลังและสมอง

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b9%8c-1-768x576

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาโท นายแพทย์สรยุทธ ชำนาญเวช ประสาทศัลยแพทย์ รองหัวหน้าภาควิชาประสาทศัลยศาสตร์ สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้รับผิดชอบ “โครงการหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์” เผยถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวว่า หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนำเข้ามา มีชื่อเรียกว่า เรเนสซองซ์ (RENAISSANCE) ซึ่งได้รับการยอมรับจาก US FDA ตั้งแต่ปี 2550 โดยหุ่นยนต์เรเนสซองซ์เดินทางถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นับว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย จาก 123 เครื่องทั่วโลก ทั้งนี้ ในประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดทางการแพทย์ในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดงบประมาณที่จะมาสนับสนุนงานวิจัยดังกล่าว

สำหรับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด หรือ หุ่นยนต์เรเนสซองซ์ มีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายในการผ่าตัดกระดูกสันหลังของผู้ป่วย ทำให้ประสาทศัลยแพทย์สามารถใส่สกรูเข้าไปในกระดูกสันหลังของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำมากที่สุด ผู้ป่วยจะปลอดภัยจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทและไขสันหลัง โดยเฉพาะในกรณีภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อน ทรุด หรือช่องไขสันหลังตีบแคบ และโรคกระดูกสันหลังคดงอในเด็กและอาการกระดูกสันหลังเคลื่อนในผู้สูงอายุให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติ

โดยหุ่นยนต์เรเนสซองซ์ จะช่วยลดอัตราเสี่ยงที่สกรูนั้นจะหลุดออกนอกกระดูกสันหลังไปกดทับหรือตัดเส้นประสาทหรือไขสันหลังขาด ซึ่งอาจทำให้พิการหรือกระดูกสันหลังเสียหายได้ จาก 10-40 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 0.1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาโท นายแพทย์สรยุทธ กล่าวเพิ่มเติมถึงบทบาทของหุ่นยนต์ผ่าตัดว่ามีส่วนช่วยอย่างมากระหว่างผ่าตัด อาทิ การวัดและติดตามสัญญาณชีวภาพต่างๆ เช่น คลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือสมอง คลื่นไฟฟ้าทางระบบประสาท หรือแม้กระทั่งการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ทำให้ศัลยแพทย์สามารถตรวจสอบและทราบพิกัด ลดการเกิดอุบัติเหตุต่ออวัยวะสำคัญข้างเคียงได้อีกด้วย

“นอกจากนี้ หุ่นยนต์เรเนสซองซ์ ยังช่วยเรื่องความแม่นยำในการผ่าตัดชิ้นเนื้อในสมอง เพื่อการวินิจฉัยโรครวมถึงการวางขั้วไฟฟ้า เพื่อทำลายหรือกระตุ้นเนื้อสมองบางจุดสำหรับรักษาโรคบางชนิด ได้แก่ ภาวะอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ โรคลมชัก โรคพาร์กินสัน รวมถึงโรคจิตบางชนิด เช่น ภาวะโรคซึมเศร้า ย้ำคิดย้ำทำ ภาวะรุนแรง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดแผลขนาดเล็กเท่ารูเข็มหรือเพียง 1 เซนติเมตร ลดการแทรกซ้อน ฟื้นตัวเร็วขึ้นอีกด้วย”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทยทุกคน ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน สาขารามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ได้ที่ เลขที่บัญชี 026-3-05216-3 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาธิบดี) เลขที่บัญชี 090-3-50015-5

หรือเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ramafoundation.or.th หรือโทร 0-2201-1111 ในวันและเวลาราชการ