ไขคำตอบ วิธีทานยา ฟ้าทะลายโจร แต่ละยี่ห้อ ต้องกินกี่เม็ด

ไขคำตอบ วิธีทานยา ฟ้าทะลายโจร แต่ละยี่ห้อ ต้องกินกี่เม็ด
ไขคำตอบ วิธีทานยา ฟ้าทะลายโจร แต่ละยี่ห้อ ต้องกินกี่เม็ด

ไขคำตอบ วิธีทานยา ฟ้าทะลายโจร แต่ละยี่ห้อ ต้องกินกี่เม็ด

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แนะนำวิธีการทานยาฟ้าทะลายโจร แต่ละยี่ห้อ ผ่านเพจ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat โดยระบุว่า “Hemachudha ฟ้าทะลายโจรเริ่มกินตั้งแต่รู้ว่าติดหรือมีอาการน้อย ต้องดูว่าแต่ละเม็ดมี สารแอนโดรกราโฟไลด์ กี่ มิลลิกรัม

**ทานติดต่อกันไม่เกิน 5 วัน** ใช้เป็นรักษา ไม่ใช่ทานทุกวัน

ผู้ใหญ่ใช้ แอนโดรกราโฟไลด์ 180 มก. ต่อวัน แบ่งเป็นวันละ 3 เวลา เด็ก ใช้ 30 มก. แบ่งเป็นวันละ 3 เวลา

*ข้อควรระวัง*

– ห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์/อาจจะตั้งครรภ์ หญิงที่กําลังให้นมบุตร เพราะอาจทําให้เกิดการบีบตัวของมดลูก เป็นผลให้แท้ง หรือคลอดก่อนกําหนด หรือทารกผิดปกติ

– ระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด”