ด่วน!!แอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับนครศรีธรรมราช6-7ม.ค.เพิ่มอีก 8 เที่ยว

เฟสบุ๊คแอร์เอเชีย ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกทั้งหมดที่ให้บริการสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่ 6-7 มกราคม เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยมีข้อความดังนี้

สายการบินแอร์เอเชียแจ้งยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกทั้งหมดที่ให้บริการสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งทำให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชประกาศปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2560 โดยมีเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบดังนี้
FD3188 06.50-08.50 ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช (DMK-NST)
FD3189 08.35-09.50 นครศรีธรรมราช – ดอนเมือง (NST-DMK)
FD3184 10.20-11.40 ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช (DMK-NST)
FD3185 12.10-13.25 นครศรีธรรมราช – ดอนเมือง (NST-DMK)
FD3186 16.10-17.30 ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช (DMK-NST)
FD3187 18.00-19.20 นครศรีธรรมราช – ดอนเมือง (NST-DMK)
FD3182 18.45-20.05 ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช (DMK-NST)
FD3183 20.35-21.55 นครศรีธรรมราช – ดอนเมือง (NST-DMK)
ทั้งนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชียได้จัดเที่ยวบินพิเศษเพิ่มเติมในวันที่ 6 มกราคม 2560 จำนวน 1 เที่ยวบิน เส้นทางไปกลับดอนเมือง-สุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่ตกค้างที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดเที่ยวบิน ดังนี้
FD9802 16.10 – 17.30 ดอนเมือง –สุราษฎร์ธานี (DMK-URT)
FD9803 18.00 – 19.30 สุราษฎร์ธานี – ดอนเมือง (URT-DMK)
สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากจากเหตุการณ์ดังกล่าว จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์และ SMS ที่ลงทะเบียนไว้

โดยตรง พร้อมข้อเสนอดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การคืนเงินเต็มจำนวน
2. เลื่อนการเดินทาง ในเส้นทางเดิม ภายในระยะเวลา 14 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินใหม่ ไปยังท่าอากาศยานใกล้เคียง ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และตรัง ภายในระยะเวลา 14 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4. การเก็บยอดวงเงินไว้ใช้สำหรับการสำรองที่นั่งในครั้งต่อไประยะเวลา 90 วัน (Credit Shell)
ทั้งนี้หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Centre โทร. 02-515-9999 หรือเคาน์เตอร์แอร์เอเชียประจำท่าอากาศยาน
สายการบินเเอร์เอเชีย ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นอีกครั้ง เเละยืนยันการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดเเก่ผู้โดยสารทุกท่าน