พาณิชย์ ชี้โอกาส SMEs สมุนไพรไทย สู่ตลาดโลก จาก SME ดัง สวนสามพราน

พาณิชย์-DITP ชี้โอกาส SMEs สมุนไพรไทย สู่ตลาดโลก ด้วยโมเดล BCG จาก PATOM SME ดัง สวนสามพราน

รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าจัดโรดโชว์ “BCG Model” สร้างธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ชี้ช่องโอกาสของสมุนไพรไทยในตลาดโลก ที่มีมูลค่าตลาดสูงถึง 54,739 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564

และคาดการณ์ว่าในปี 2569 มูลค่าตลาดจะสูงถึง 70,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย เข้าร่วมกิจกรรมโรดโชว์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดต่างประเทศปี 2565 จัดขึ้นที่ PATOM ORGANIC VILLAGE สวนสามพราน นครปฐม

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มุ่งสร้างเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนผ่านการนำแนวคิดของโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy)

มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย โดยภาครัฐได้ตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าจีดีพีของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านบาท ภายในปี 2565-2570

จากข้อมูลของ Euromonitor พบว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Herbal & Traditional Products) มีมูลค่าตลาดถึง 54,739 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 และคาดการณ์ว่าในปี 2569 มูลค่าตลาดจะสูงถึง 70,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่จะขยายตลาดสู่ต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศเป็นปีที่ 2

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยให้มีองค์ความรู้สำคัญ ตลอดจนการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์

สอดคล้องตามแนวคิด BCG Model เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากลโดยจะจัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2565  สวนสามพราน .สามพราน .นครปฐม

สำหรับกิจกรรมโรดโชว์ในครั้งนี้ กรมฯ ร่วมกับแบรนด์ PATOM ต้นแบบการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรและส่วนผสมจากธรรมชาติด้วยแนวคิด BCG Model และมีความโดดเด่นด้านการนำวัตถุดิบพืชสมุนไพรท้องถิ่นมาผสมผสานในผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่าให้แบรนด์ จนประสบความสำเร็จทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

GC จับมือ ปฐม ออร์แกนิก พัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ในโครงการ Rayong Organic Living

โดยมี นายอนัฆ นวราช ผู้จัดการทั่วไปของสวนสามพรานและผู้อำนวยการแบรนด์ PATOM และ นางสาวดรรชนี คุณาวิชยานนท์ Sale & Marketing Director ของ PATOM มาแบ่งปันแนวคิดการบริหารธุรกิจตามหลัก BCG Model” พร้อมประสบการณ์ตรงในการนำ BCG Model มาใช้ในธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรและส่วนผสมจากธรรมชาติ รวมถึงพาเรียนรู้วิถี BCG จากฟาร์มสู่ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ PATOM

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโรดโชว์ในวันที่ 9 มีนาคมนี้ ที่ สวนสามพราน .สามพราน .นครปฐม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศ 2565 สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://forms.gle/VXwg2a4Cj982vAca9 หรือ SCAN QR CODE ตั้งแต่วันนี้ – 8 มีนาคม 2565

ซึ่งนอกจากได้รับองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานยังได้รับโอกาสการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ชิ้นเด่นของแบรนด์ เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าต่อไปอีกด้วย

สแกนเพื่อดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรดโชว์ได้ที่

5B93CAFD-8B89-41C1-BF70-08FB6EB80B6B.png