แนะผู้ประกอบการ ขายอาหารดีลิเวอรี่ อย่างไร ให้ปลอดภัย จากโควิด

แนะผู้ประกอบการ ขายอาหารดีลิเวอรี่ อย่างไร ให้ปลอดภัย จากโควิด
แนะผู้ประกอบการ ขายอาหารดีลิเวอรี่ อย่างไร ให้ปลอดภัย จากโควิด

แนะผู้ประกอบการ ขายอาหารดีลิเวอรี่ อย่างไร ให้ปลอดภัย จากโควิด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อที่ยังมีแนวโน้มสูงอยู่ในขณะนี้ หลายคนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเลี่ยงการติดและแพร่เชื้อโควิด-19 ด้วยการสั่งอาหารกล่องมากินที่บ้านกันมากขึ้น

ซึ่งร้านอาหารหรือผู้ประกอบการที่จัดทำอาหารกล่อง ควรผ่านการรับรอง หรือการประเมินจากหน่วยงานราชการ เช่น Clean Food Good Taste หรือ COVID Free Setting และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดยให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ให้ถูกต้องตลอดเวลา ห้ามรวมกลุ่มพูดคุยหรือกินอาหารร่วมกันในขณะปฏิบัติงาน หากมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ไข้ หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อต้องหยุดทำงานทันที และตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้นด้วย ATK

สำหรับสุขอนามัย ของผู้ปรุง–ประกอบอาหาร ต้องสวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำก่อนปฏิบัติงานสัมผัสอาหาร และควรปรุงอาหารสุกใหม่ไม่เกิน 2-4 ชั่วโมง

หลีกเลี่ยงเมนูอาหารที่บูดเสียง่าย เช่น ยำประเภทต่างๆ แกงกะทิ หากเป็นอาหารประเภททอด เช่น หมูทอด  ควรลดหวาน มัน เค็ม และเพิ่มผัก ผลไม้ เข้าไปด้วย และเมื่อถึงขั้นตอนแยกบรรจุ ควรแยกกับข้าวออกจากข้าวเพื่อลดระยะเวลาในการบูดเสียของอาหาร และใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้

ทั้งนี้ รถขนส่งอาหารต้องสะอาด อาหารมีการปกปิดตลอดเวลาในขณะขนส่ง รวมถึงใช้เวลาการขนส่งไม่ควรเกิน 30 นาที สำหรับผู้รับอาหารต้องจัดจุดรับอาหารให้ชัดเจน จัดสถานที่สำหรับรับอาหารให้สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร โดยจัดเตรียมภาชนะรองรับอาหาร เช่น กล่อง หรือโต๊ะแบบพับได้ และให้ยืนห่าง จากพนักงานขนส่งอาหารอย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ หลังการรับอาหารจากพนักงานขนส่งอาหารทันที

และควรเลือกวิธีการชำระค่าบริการโดยวิธี E-Payment หรือเตรียมเงินสดให้พอดี เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินทอน ก่อนกินอาหารให้ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำนานอย่างน้อย 20 วินาที มีการเว้นระยะห่าง แยกสำรับการกินแบบไม่รวมกลุ่มทุกครั้ง