3 ค้าปลีก เครือซีพี เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ นำร่องก้าวแรก “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส”

3 ค้าปลีกในเครือซีพี เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ SME Online Business Matching นำร่องก้าวแรก “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส”

นายกมล พงษ์ประยูร ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และกลุ่มเกษตรกรไทย ด้วยเหตุนี้ 3 ธุรกิจค้าปลีกในเครือซีพี ประกอบด้วย เซเว่น อีเลฟเว่น แม็คโคร และโลตัส จึงตัดสินใจร่วมมือกันเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ “SME Online Business Matching ครั้งที่ 1” ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2565

ถือเป็นการนำร่องนโยบาย “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ของเครือซีพี เพื่อช่วยส่งเสริมให้เอสเอ็มอี และผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ พัฒนาศักยภาพ พร้อมกับเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

โดยครั้งนี้ธุรกิจค้าปลีกในเครือซีพีทั้ง 3 แบรนด์ใหญ่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและเกษตรกรไทย นำเสนอสินค้าทุกประเภททั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อจัดจำหน่ายใน เซเว่น อีเลฟเว่น แม็คโคร และโลตัส รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ ในเครือข่ายของเครือซีพี โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 9 มี.ค. 65

นายกมล พงษ์ประยูร ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ในการนี้ นายกมล เปิดเผยต่อไปว่า เวทีจับคู่ธุรกิจ SME Online Business Matching จะจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีไทยและเกษตรกรได้เข้าถึงช่องทางการตลาดที่แข็งแกร่งและหลากหลายในเครือข่ายของเครือซีพี

โดยได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นทางลัดให้เอสเอ็มอีและเกษตรกร และยังประกอบด้วยการแจกแจงสินค้าที่ตลาดต้องการเพื่อเป็นลายแทงให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งหมวดสินค้าที่ตลาดต้องการครอบคลุมมีทั้งกลุ่มอาหารสด กลุ่มอาหารแห้ง-เครื่องดื่ม และกลุ่มสินค้าอุปโภค

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการก้าวสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด เครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมจะสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ เสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานสินค้า คุณภาพ และการผลิตให้มีความพร้อมสำหรับการวางจำหน่าย และขยายตลาดในอนาคต และสำหรับรายที่ยังมีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านการพิจารณานั้น สามารถเข้าอบรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านค้าปลีกได้กับ CP University ซึ่งได้จัดหลักสูตรสำหรับธุรกิจค้าปลีกรองรับไว้ด้วย

หากผู้ประกอบการรายย่อยท่านใดที่สนใจและมีคุณสมบัติ เป็นเอสเอ็มอีตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. หรือเป็นเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน  พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา มีนวัตกรรมและความแตกต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและมีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อการจัดส่งให้โมเดิร์นเทรด

คลิกและสแกน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://portal.originsme.com/recruit/campaign/13 หรือสแกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มีนาคมนี้เท่านั้น