ชาวสวนท่าตะโกปลื้ม อากาศหนาวพืชผักชอบ โตไวสมบูรณ์

เรื่องโดย : มติชนออนไลน์

วันที่ 6 มกราคม 2560 ภายหลังจากในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากำลังประสบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน โดยในช่วงเย็นจนถึงเช้าจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น และในช่วงกลางวันจะมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดนั้นก็ส่งผลดีต่อพืชผักของเกษตรกรในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา อย่างเช่นที่ชุมชนท่าตะโก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการเพาะปลูกผักนานาชนิด อาทิ ผักคะน้า พริก ผักสลัด กวางตุ้ง ผักชี ต้นหอม และผักชีลาว ที่ได้รับอานิสงส์จากสภาพอากาศที่แปรปรวน เนื่องจากผักที่เกษตรกรได้เพาะปลูกนั้นมีการเจริญเติบโตเร็วและมีความสมบูรณ์ ทำให้เป็นที่ต้องการของพ่อค้าแม่ค้าเป็นจำนวนมาก

201701061457224-20041020133743-768x432

 

นายเด่น พรหมศรี อายุ 44 ปี เกษตรกรผู้ปลูกผัก เปิดเผยว่า ตนเองนั้นได้ทำการเพาะปลูกพริกและคะน้า ซึ่งสภาพอากาศที่เป็นอยู่ในขณะนี้ได้ส่งผลดีต่อพืชผักที่ตนเองเพาะปลูกเป็นอย่างมาก เนื่องจากผักมีการเจริญเติบโตได้รวดเร็วและมีความสมบูรณ์ อีกทั้งวัชพืชและศัตรูพืชก็น้อย ดังนั้น จึงทำให้การเก็บเกี่ยวได้แต่ละครั้งนั้นจะได้ผลผลิตอย่างเต็มที่ ซึ่งจะแตกต่างจากช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อน ที่จะส่งผลต่อพืชผักเป็นอย่างมาก อีกทั้งการดูแลก็จะดูแลยาก ทำให้ต้นทุนในการดูแลเพิ่มขึ้น แต่ตนเองยอมรับว่าในช่วงนี้การดูแลพืชผักง่ายจริง แต่ราคาผักตามท้องตลาดก็มีราคาถูก อย่างเช่น พริกขี้หนูแดง ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 75-80 บาท ส่วนคะน้า 1 ถุง 10 กิโลกรัม ขายอยู่ 40-50 บาท