How To … “เจอ-แจก-จบ” ปูทางสู่ โรคประจำถิ่น สร้างความมั่นใจ ผู้ติดเชื้อโควิด-19

How To … วิธีการรักษา แบบ “เจอ-แจก-จบ” ปูทางสู่ โรคประจำถิ่น สร้างความมั่นใจ ผู้ติดเชื้อโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างการรับรู้ การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 “เจอ-แจก-จบ” แบบ OPD case มาตรการเสริมเพิ่มเติม ควบคู่กับระบบ HI/CI ทางเลือกสำหรับผู้ติดเชื้อ (สีเขียว) ที่ไม่มีอาการ ไม่มีภาวะเสี่ยง และสมัครใจรักษาที่บ้าน โดย เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ ขั้นตอน OPD case “เจอ-แจก-จบ” ไว้ดังนี้

1. ติดตาม ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก (“เจอ แจก จบ”)
2. ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สามารถตรวจ ATK ด้วยตนเองที่บ้าน
3. เดินทางมาตรวจที่คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง
4. หากพบผลเป็นบวก แพทย์จะพิจารณาความเสี่ยงและโรคประจำตัว หากไม่มีความเสี่ยงจะให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและกลับไปแยกกักตัวที่บ้าน (ตามความสมัครใจ)
5. ผู้ป่วยติดเชื้อจะได้รับยาตามระดับอาการ 3 กลุ่ม
– กลุ่มยาตามอาการ เช่น ลดไข้ แก้ไอ เจ็บคอ ขับเสมหะ เป็นต้น
– ยาฟ้าทะลายโจร
– ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์
6. มีการติดตามอาการหลังครบ 48 ชั่วโมง เพื่อประเมินการรักษา ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วยและระดับอาการ