รีบเลย! ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ บางซื่อ เปิดวอล์กอินทุกเข็ม ถึง 6 เม.ย. ก่อนหยุดสงกรานต์

ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ บางซื่อ เปิดวอล์กอินทุกเข็ม ถึง 6 เม.ย. ก่อนหยุดสงกรานต์ ใครยังไม่ได้ฉีด รีบเลย!

เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ เผยข่าว เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดสรรและกระจายวัคซีนไปทั่วประเทศ ได้ให้บริการวัคซีนในทุกเข็ม จนเพียงพอต่อความต้องการแล้ว ตลอดจนศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ให้บริการแก่คนเดิมบางซื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จึงเปิดให้ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) เพื่อเก็บตกทุกเข็ม

– ทั้งเข็ม 1, 2, 3, 4

– ทุกสัญชาติ (คนไทย/ต่างชาติ/ ต่างด้าว)

– ผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

รับบริการ ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 2 และ 3 ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ที่ ศูนย์ฯ บางซื่อ จะเปิดบริการถึงวันที่ 6 เมษายน ปิดให้บริการช่วงสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 7 -17 เมษายน และ เปิดบริการอีกครั้ง วันที่ 18 เมษายน

หมายเหตุ

– สามารถเลือกชนิดวัคซีนได้ ไฟเซอร์ / แอสตร้าเซเนก้า / ซิโนแวค

– เข็มที่ 1 เด็ก 5-11 ขวบ ที่จะรับไฟเซอร์ฝาสีส้ม ยังต้องลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือล่วงหน้าเหมือนเดิม

– เข็มที่ 2 ตามระยะห่างสูตรการฉีดเข็มที่ 1

– เข็มที่ 3 เป็นผู้ได้รับเข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม (Sinovac/Sinopharm) ในสูตร SS (Sinovac/Sinopharm – Sinovac/Sinopharm) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน

– เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในสูตร AA (AstraZeneca – AstraZeneca) และสูตร SA (Sinovac/Sinopharm – AstraZeneca)

– เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตร SP (Sinovac/Sinopharm – Pfizer)

– เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ในสูตร SM (Sinovac/Sinopharm – Moderna) โดยสูตร AA, SA, SP, SM ต้องรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

– เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตร PP (Pfizer – Pfizer) และสูตร AP (AstraZeneca – Pfizer) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 180 วัน

– เข็มที่ 3 อายุ 5-11 ปี ได้รับชนิดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม (Sinovac/Sinopharm) ในสูตร SS (Sinovac/Sinopharm – Sinovac/Sinopharm) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน

วอล์กอินเข้ารับบริการที่ประตู 1 เท่านั้น ตามความสมัครใจและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

– เข็มที่ 4 โดยเป็นผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 เป็นชนิดวัคซีนเชื้อตาย (ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม) และได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ชนิดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า หรือ ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา (สูตร SSA , SSP, SSM) มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน