เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ตรวจเครดิตบูโร กี่ครั้งก็ได้ ไม่มีผลต่อการขอสินเชื่อ

เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ตรวจเครดิตบูโร กี่ครั้งก็ได้ ไม่มีผลต่อการขอสินเชื่อ 

คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า เครดิตบูโร มุ่งพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล โดยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเอง อย่างสม่ำเสมอนั้น จะตรวจเครดิตบูโรกี่ครั้ง ก็ไม่มีผลต่อการพิจารณาขอกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด

เนื่องจากเป็นสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเอง รวมทั้งช่วยให้รู้เท่าทันและป้องกันกลลวงภัยการเงินไซเบอร์ที่เกิดขึ้น ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขอกู้จากสถาบันการเงินอีกด้วย ปัจจุบันเครดิตบูโร เพิ่มช่องทางการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร

นับว่าเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในสังคมยุคดิจิทัล โดยล่าสุด เครดิตบูโรมอบสิทธิพิเศษแทนคำขอบคุณสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ท่าวังหลัง ใช้บริการผ่าน “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)” รับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ฟรี! ทางอีเมลได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

สำหรับความสำคัญ ของการตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอ คือ ช่วยเช็กว่าเรามี “หนี้งอก” โดยที่เราไม่ได้ก่อหรือไม่ เช็กว่าข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลเครดิตถูกต้องตามความจริงหรือไม่ ข้อมูลสินเชื่อของเราถูกต้องหรือไม่ เช็กให้ชัวร์ว่าเรามีประวัติค้างชำระหรือไม่ เช็กหลังจากที่จ่ายหนี้หมดแล้ว สถานะข้อมูลเครดิตขึ้นเป็นปิดบัญชี ยอดหนี้เป็นศูนย์ถูกต้องหรือไม่ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ