น้ำมันกัญชา ตำรับอาจารย์เดชา พร้อมจำหน่าย ราคาประชาชนเข้าถึง

น้ำมันกัญชา ตำรับอาจารย์เดชา พร้อมจำหน่าย ราคาประชาชนเข้าถึง

ผศ.ดร.ภญ.สุรางค์ ลีละวัฒน์ ผอ.สถาบันวิจัยกัญชาทางการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงนามความร่วมมือ ดำเนินการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่มีกัญชา หรือสารสกัดกัญชาเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งสนับสนุนและร่วมมือทางด้านการจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ ที่ไม่ใช่กัญชา

ผศ.ดร.ภญ.สุรางค์ กล่าวว่า ความสำเร็จในการจับมือทั้ง 3 ฝ่าย ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีองค์ความรู้เรื่องกัญชาและผลิตภัณฑ์ ฝ่ายที่สองคือ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร ซึ่งมีโรงงานมาตรฐาน GMP ที่ได้รับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและได้รับอนุญาตให้ผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาได้ และอีกฝ่ายหนึ่ง คือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องการใช้กัญชา ที่ได้ทำความร่วมมือกัน โดย ม.รังสิต จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการทำมาตรฐานวัตถุดิบในการที่จะไปทำการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่วนโรงงานเภสัชกรรมทหาร มีหน้าที่ผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตจำหน่ายออกสู่ท้องตลาด และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ ในเรื่องของช่อดอกกัญชา ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ผศ.ดร.ภญ.สุรางค์ ลีละวัฒน์ ผอ.สถาบันวิจัยกัญชาทางการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทั้งนี้ หลังจากที่เราร่วมมือกันในการผลิตผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้ง 3 ฝ่าย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน และมีความร่วมมือต่อไปในอนาคต” ผศ.ดร.ภญ.สุรางค์ กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.ภก.เอกพล ลิ้มพงษา อาจารย์ประจำวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า แผนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น มียาไทย 4 ตำรับ ได้แก่ ตำรับทำลายพระสุเมรุ (ชนิดแคปซูล) ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) ตำรับศุขไสยาสน์ (ชนิดแคปซูล) และตำรับประสะกัญชา (ชนิดแคปซูล)

“เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ขณะนี้ ผลิตภัณฑ์ชนิดแรก คือ ตำรับทำลายพระสุเมรุ ชนิดแคปซูล พร้อมที่จะจัดจำหน่ายให้แก่คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแล้ว โดยช่อดอกกัญชา มาจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการทำมาตรฐานวัตถุดิบจาก ม.รังสิต และทำการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร” ผศ.ดร.ภก.เอกพล กล่าว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต จะเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์ผ่าน ศูนย์วิจัยการใช้กัญชาทางคลินิก (สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย) และคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (สหคลินิกการแพทย์แผนตะวันออก (ไทย-จีน)) มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

“ผลิตภัณฑ์ถัดไปที่คาดว่าจะดำเนินการผลิตและจำหน่ายได้ประมาณไตรมาส 2 ของปี 2565 นี้คือ ตำรับศุขไสยาสน์ (ชนิดแคปซูล) และตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) ซึ่งเป็นตำรับที่ได้รับความนิยมจากการที่แพทย์สั่งจ่ายให้คนไข้และมีการจำหน่ายมากที่สุดในประเทศ ส่วนการกำหนดราคาเบื้องต้น มีความตั้งใจว่าจะให้ราคาเหมาะสม เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้” ผศ.ดร.ภก.เอกพล กล่าว

และว่า จุดเด่นสำคัญของผลิตภัณฑ์จากความร่วมมือ 3 ฝ่ายในครั้งนี้ นอกจากทำการผลิตในโรงงานเภสัชกรรมทหาร ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานการผลิตยาระดับสากลแล้ว โรงงานเภสัชกรรมทหาร ยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและควบคุมคุณภาพ เป็นการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย เพื่อเป็นผู้นำในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ภูมิภาคต่อไป