คนหางานระวังไว้! ถูกหลอกทำงานในเมียนมา โดนข่มขู่ ตกงาน ไม่คุ้มเสี่ยง  

คนหางานระวัคนหางานระวังไว้! ถูกหลอกทำงานในเมียนมา โดนข่มขู่ ตกงาน ไม่คุ้มเสี่ยง  งไว้! ถูกหลอกทำงานในเมียนมา โดนข่มขู่ ตกงาน ไม่คุ้มเสี่ยง  
คนหางานระวังไว้! ถูกหลอกทำงานในเมียนมา โดนข่มขู่ ตกงาน ไม่คุ้มเสี่ยง  

คนหางานระวังไว้! ถูกหลอกทำงานในเมียนมา โดนข่มขู่ ตกงาน ไม่คุ้มเสี่ยง  

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เพจกระทรวงการต่างประเทศ ได้แชร์ประกาศของกรมการกงสุลเพื่อคนไทย เตือนคนไทย ให้ระวังการถูกล่อลวง ไปทำงานในเมียนมา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีรายละเอียดว่า “ระวัง‼️ การถูกล่อลวงให้ไปทำงานใน “เมียนมา” ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ปัจจุบัน มีการชักชวนคนไทยไปทำงานที่เมืองป๊อก รัฐฉาน ผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กโดยใช้เส้นทางธรรมชาติบริเวณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ส่งแรงงานข้ามไปยังเมียนมา ขบวนการดังกล่าวเป็นขบวนการ ‘ค้ามนุษย์’ โดยลักษณะงาน คือ งานขายบริการ และอาจถูกบังคับให้ใช้สารเสพติด

จากสถานการณ์โควิด-19 สถานบันเทิง และธุรกิจโรงแรมปิดตัวลงจำนวนมาก หากโดนชักชวนไปทำงานดังกล่าว อาจประสบปัญหาการว่างงาน ไม่มีรายได้ ตลอดจนถูกข่มขู่หรือถูกทำร้ายร่างกายได้ การเข้าไปให้ความช่วยเหลือของทางการเป็นไปอย่างยากลำบากในหลายพื้นที่ในเมียนมา”

คนหางานระวังไว้! ถูกหลอกทำงานในเมียนมา โดนข่มขู่ ตกงาน ไม่คุ้มเสี่ยง  
คนหางานระวังไว้! ถูกหลอกทำงานในเมียนมา โดนข่มขู่ ตกงาน ไม่คุ้มเสี่ยง