สปากัญชา ให้บริการครบวงจร พร้อมเปิดอบรมผู้ประกอบการ ผลักดันเศรษฐกิจไทย

สปากัญชา ให้บริการครบวงจร พร้อมเปิดอบรมผู้ประกอบการ ผลักดันเศรษฐกิจไทย

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์มาโดยตลอด โดยนโยบายในช่วงปีแรกๆ จะเน้นการใช้ในทางการแพทย์ เพราะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นับพันปี ระบุชัดว่า สามารถใช้รักษาโรคได้ และมีการใช้กันมาอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2562 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ปลูกและผลิตยากัญชา จึงจัดทำโครงการ “กัญชาอภัยภูเบศรโมเดล” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และสถาบันการแพทย์ที่สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยากัญชาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม โดยโรงพยาบาลได้ทำความร่วมมือกับหลายภาคส่วน

ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วิสาหกิจชุมชน และ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์ โดยได้ลงมือปลูกกัญชาเอง และทำอย่างครบวงจร เพื่อให้รู้ว่ากัญชาจะใช้ประโยชน์อะไรกับผู้ป่วยกลุ่มไหน

เมนูกัญ

รวมทั้งมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกัญชาให้กับประชาชน มีคนสนใจเข้าร่วมหลายร้อยคนจนนำไปสู่การแปรรูป และการนำไปใช้ที่ขยายวงไปสู่ผลิตภัณฑ์ นอกจากการแพทย์ คือ เป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเป็นมาตรฐาน

ทางอภัยภูเบศร เดย์ สปา ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสมุนไพร ได้เริ่มต้นพัฒนาเมนูจากกัญชา บนพื้นฐานความปลอดภัยตามหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยนำร่องเป็นต้นแบบเพื่อถ่ายทอดต่อประชาชน ผู้ประกอบการ ที่สนใจได้นำไปต่อยอด

ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ในเดือนธันวาคม 2563 อภัยภูเบศร เดย์ สปา ได้พัฒนาเมนูอาหารจากกัญชาและจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปทานได้อย่างเป็นทางการใน 4 เมนู ได้แก่ “รื่นเริงบันเทิงยำ, เล้งแซ่บซดเพลิน, ข้าวกะเพราสุขใจ และขนมปังคิกคัก” ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนจากทั่วโลก และประชาชนที่รอเข้าคิวกันล้นในแต่ระวันเพื่อรอชิมอาหารกัญชา

จากนั้นก็มีการขยายผลสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอาหารเมนูกัญชาได้ไปหลายแห่งทั่วประเทศ และในระหว่างนั้นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่ความพร้อมในการเปิดให้บริการ “สปากัญชาครบวงจร” โดยขณะนี้ได้นำร่องเปิดให้บริการที่ “อภัยภูเบศร เดย์ สปา” ไปบ้างแล้ว โดยมีการให้บริการครบตั้งแต่ ทรีตเมนต์สปา รักษา อาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และจะเปิดอบรมผู้ประกอบการในเดือนเมษายนนี้

แพทย์แผนไทยประยุกต์ (พท.ป.) พัชญา ขำสอาด ผู้จัดการ อภัยภูเบศร เดย์ สปา

แพทย์แผนไทยประยุกต์ (พท.ป.) พัชญา ขำสอาด ผู้จัดการ อภัยภูเบศร เดย์ สปา กล่าวถึงการให้บริการ “สปากัญชาครบวงจร” ของอภัยภูเบศร เดย์ สปา ว่า จะเริ่มต้นจากการค้นหาความไม่สมดุลหรือความผิดปกติของร่างกาย ตรวจธาตุเจ้าเรือน ประวัติสุขภาพและอาการที่มี เพื่อให้บริการที่เหมาะสม ปัจจุบันคนไทยมีภาวะเครียด นอนไม่หลับ ปวดเมื่อย ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้เกิดจากความผิดปกติของธาตุลม

กัญชา ใช้ในการปรับสมดุลลมหรือรักษาโรคทางลม จึงมีการนำมาใช้เพื่อการบำบัดหรือส่งเสริมสุขภาพในสปา โดยเราจะพิจารณาจากผู้รับบริการเป็นหลักว่า กัญชามีส่วนช่วยในการปรับสมดุลหรือรักษาอาการเหล่านั้นได้หรือไม่ มีข้อห้ามหรือข้อควรระวังอะไร ก่อนเลือกคอร์สบริการ ในการตรวจธาตุเจ้าเรือนเพื่อค้นหาความไม่สมดุลของสุขภาพจะช่วยให้สามารถวางแผนการให้บริการ หรือการบำบัดเฉพาะบุคคลได้เหมาะสมมากขึ้น

โดยธาตุเจ้าเรือนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เจ้าเรือนตามเรือนเกิด (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) และธาตุเจ้าเรือนตามลักษณะ พิจารณาจากลักษณะของตรีธาตุ คือ ปิตตะ วาตะ เสมหะ ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน การปรับสมดุลจะเน้นการปรับเจ้าเรือนปัจจุบัน หรือเจ้าเรือนตามลักษณะเป็นหลัก

“ต้องเริ่มต้นด้วยการปรับสมดุลธาตุลม เพื่อให้ธาตุอื่นๆ อยู่ในภาวะสมดุล ซึ่งก็สอดคล้องกับปัจจุบัน คือ ในวัยทำงานหรือวัยผู้สูงอายุ มีความเครียดจากภายนอกมากระทบเยอะ ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับ อาการปวด ก็เป็นอาการทางลมในทฤษฎีการแพทย์แผนไทยด้วย สปากัญชา จึงตอบโจทย์คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับธาตุลมที่ต้องการปรับสมดุลธาตุ” พท.ป.พัชญา กล่าว

และว่า การดีไซน์คอร์สเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการ โดยส่วนใหญ่ที่พบคือ ภาวะการนอนไม่หลับ ความเครียดสูง อาการต่างๆ ทั้งปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดไมเกรน ฯลฯ เพราะฉะนั้น ตำรับกัญชา ที่นำมาใช้ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปาไทย หรือ ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ รวมถึงอาหาร มักจะไม่ใช้กัญชาแบบเดี่ยว แต่จะเป็นกัญชาผสมกับสมุนไพรตัวอื่นที่มีฤทธิ์ร้อน ช่วยในเรื่องการกระจายลม

กลิ่นบำบัด

ก็จะไปปรับสมดุลลมในร่างกาย เมื่อค้นหาความไม่สมดุลหรือดูกลไกปัจจุบัน ตรีธาตุ (วาตะ ปิตตะ เสมหะ)  เกิดความผิดปกติ เช่น นอนไม่หลับ ท้องผูก ผิวแห้ง หรือภาวะปวด แสดงว่า ลม หรือ วาตะ ผิดปกติ สามารถใช้กัญชาในการบำบัดรักษาได้ก็เลือกทรีตเมนต์ แนะนำเมนูอาหาร รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมกับธาตุ เพื่อการบำบัดรักษาที่ถูกต้องต่อไป

นอกจากนี้ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เตรียมแผนสำหรับการจัดอบรมกับกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา ตามนโยบายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชง-กัญชา เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเป็นมาตรฐาน รวมถึงการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านข้อกฎหมาย

โดยการจัดอบรม จะมีขึ้นต้นเดือนเมษายน รับจำนวนจำกัดเพียง 450 คน เปิดอบรม 9 รอบ รอบละ 50 คน ใช้เวลาอบรม ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 037-211-289 ในวันเวลาราชการ