พาณิชย์ เผย ราคาสินค้าเริ่มลด หมูเนื้อแดง เหลือกิโลละ 170 บาท 

พาณิชย์ เผย ราคาสินค้าเริ่มลด หมูเนื้อแดง เหลือกิโลละ 170 บาท 
พาณิชย์ เผย ราคาสินค้าเริ่มลด หมูเนื้อแดง เหลือกิโลละ 170 บาท 

พาณิชย์ เผย ราคาสินค้าเริ่มลด หมูเนื้อแดง เหลือกิโลละ 170 บาท 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสะพานควาย กรุงเทพฯ พบว่า ราคาสินค้าอาหาร โดยเฉพาะหมูเนื้อแดง ได้ปรับลดราคาลงอยู่ที่ กก.ละ 170 บาท

พาณิชย์ เผย ราคาสินค้าเริ่มลด หมูเนื้อแดง เหลือกิโลละ 170 บาท 
พาณิชย์ เผย ราคาสินค้าเริ่มลด หมูเนื้อแดง เหลือกิโลละ 170 บาท

ในขณะที่เนื้อไก่ราคาทรงตัว เช่น น่องและน่องติดสะโพก ราคาอยู่ที่ กก.ละ 65 บาท และอกไก่ ราคาอยู่ที่ กก.ละ 75 บาท ซึ่งเป็นไปตามราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำกับ น้ำมันปาล์ม ขวดละ 61-62 บาท น้ำมันถั่วเหลือง ขวดละ 55-58 บาท ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นอื่นๆ อาทิ อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และซอสปรุงรส ไม่มีการปรับราคาสูงขึ้นและมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

พาณิชย์ เผย ราคาสินค้าเริ่มลด
พาณิชย์ เผย ราคาสินค้าเริ่มลด

นอกจากนี้ ในส่วนของห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และบริษัทผลิตข้าวสารถุง จำนวน 14 ตราสินค้า จัดงาน “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี ครั้งที่ 14” เพื่อให้คนไทยสามารถซื้อข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว และข้าวเพื่อสุขภาพ ที่มีคุณภาพสูง ราคาประหยัด และส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตหลักทางการเกษตรให้กับเกษตรกร

ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี ครั้งที่ 14
ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี ครั้งที่ 14

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยจัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เป็นประจำทุกวัน รวมทั้งกำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและห้ามจำหน่ายสินค้าสูงเกินสมควร หากตรวจพบการกระทำผิด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ