ขนส่ง ตรวจแล้วรถแท็กซี่มาตรค่าโดยสารขึ้นเร็วจี๋ ชี้มิเตอร์รุ่นเก่าไม่ยอมเปลี่ยน สั่งปรับ 2,000 บาท

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทว-5395 กรุงเทพมหานคร มาตรค่าโดยสารขึ้นเร็วผิดปกติ ซึ่งเป็นการเรียกใช้บริการจากวัดเทียนดัด (อ.สามพราน) ไปยังสะพานใหม่ โดยมาตรค่าโดยสารแสดงราคา 1,298 บาท และบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ติดอยู่หน้ารถแสดงชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน นั้น กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยติดตามตัวผู้ขับรถที่ปรากฏในคลิปคือ นายฉลอง สังข์กลิ่นหอม ให้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่และนำรถเข้าตรวจสอบมาตรค่าโดยสารที่ส่วนตรวจสภาพรถ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องมาตรค่าโดยสาร ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ

ทั้งนี้ มาตรโดยค่าสารในรถคันดังกล่าวเป็นรุ่น 3TM แบบ TB18p ที่เคยพบปัญหาหากวิ่งติดต่อกันเป็นเวลานานและระยะทางไกล เครื่องจะมีความร้อนสะสม ทำให้มาตรค่าโดยสารแสดงผลคลาดเคลื่อน เนื่องจากผู้ขับรถฝ่าฝืนใช้มาตรค่าโดยสารที่มีสภาพชำรุดมาให้บริการ มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ประกอบมาตรา 60 จึงเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด 2,000 บาท พร้อมให้ดำเนินการเปลี่ยนมาตรค่าโดยสารให้ถูกต้องและนำรถเข้าตรวจสภาพใหม่อีกครั้ง โดยได้บันทึกประวัติการกระทำความผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะแล้ว

ในส่วนของบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ปรากฏข้อมูลไม่ตรงกันนั้น ตรวจสอบพบว่าเป็นการทำปลอมแปลงขึ้นมา ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานปลอมแปลงและใช้เอกสารราชการ จึงได้ดำเนินการส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องเพื่อดำเนินคดีต่อไป ด้านเจ้าของรถ คือ บริษัท ไทยเอซลิสซิ่ง จำกัด มีความผิดฐานไม่จัดส่งประวัติผู้ขับรถ เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม รถแท็กซี่ต้องเข้ารับการตรวจสภาพทุก 6 เดือน โดยจะมีการตรวจสอบการทำงานของมาตรค่าโดยสารร่วมด้วย หากถูกต้องอัตราเป็นไปตามที่กำหนดกรมการขนส่งทางบกจะประทับตรารับรองหรือซีลตะกั่วที่มาตรค่าโดยสาร เพื่อปิดผนึกป้องกันไม่ให้มีการดัดแปลง ในเบื้องต้นประชาชนจึงสามารถสังเกตได้จากซีลตะกั่วที่ปิดผนึกตัวมิเตอร์ ซึ่งต้องไม่ชำรุด ไม่มีลักษณะฉีกขาด

นอกจากนี้ สามารถตรวจสอบการคิดค่าโดยสารของรถแท็กซี่ว่าถูกต้องหรือไม่โดยให้สังเกตจากจำนวน ระยะทาง และเวลา ที่มาตรค่าโดยสารแสดง เปรียบเทียบกับตารางอัตราค่าโดยสาร ที่ติดอยู่บริเวณหลังเบาะพนักพิงผู้โดยสารตอนหน้าว่าถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดไว้หรือไม่

ทั้งนี้ หากพบเห็นการให้บริการรถแท็กซี่ไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้โดยสาร สามารถร้องเรียนมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ ซึ่งจะทำให้กระบวนการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์