MBK เปิดฉีดเข็ม 3 – 4 “ไฟเซอร์ – แอสตร้า” วันละ 1,200 คน ทั้งคนไทย-ต่างด้าว

MBK เปิดฉีด เข็ม 3 – 4 “ไฟเซอร์ – แอสตร้า” วันละ 1,200 คน ให้บริการ ทั้งคนไทย-ต่างด้าว

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. เฟซบุ๊ก กรมการแพทย์ เผยประกาศ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 และ 4 ชนิดวัคซีน ไฟเซอร์ และ แอสตร้าเซเนก้า สำหรับประชาชนทั่วไป

ทั้งคนไทย และคนต่างด้าว 1,200 คน/วัน ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ณ ชั้น 4 โซน A ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์