กัญชา ไม่ใช่ยาเสพติด สมดุลระหว่าง สุขภาพ กับ เศรษฐกิจ จะเป็นอย่างไร

กัญชา ไม่ใช่ยาเสพติด สมดุลระหว่าง สุขภาพ กับ เศรษฐกิจ จะเป็นอย่างไร

จากการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ เมื่อเร็วๆ นี้ มี ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามการนำนโยบายไปปฏิบัติในส่วนราชการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมสุขภาพจิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันกัญชาทางการแพทย์

ดร.ภก.อนันต์ชัย เปิดเผยภายหลังว่า ทางกรมสุขภาพจิต ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการดำเนินโครงการเฝ้าระวังอาการทางจิตเวช ในผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งพบผู้ใช้ยากัญชาทางการแพทย์ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ด้านจิตเวช ร้อยละ 0.14 ซึ่งพบว่าน้อยมาก

แต่อย่างไรก็ตาม ในฐานะประธานในการขับเคลื่อนนโยบายภาพใหญ่ ก็ได้ฝากกรมสุขภาพจิต ไปวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นสาเหตุพื้นฐานของปัญหา หรือ Root Cause Analysis มาให้ในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสื่อสารสาธารณะ

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน

เพราะการใช้ยา เป็นการพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยง ถ้าปลอดภัย 100% ดีที่สุด แต่คงเป็นไปได้ยาก ยาแผนปัจจุบันก็เช่นกัน ดังนั้น การรู้ข้อจำกัด ประโยชน์อย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้อย่างเหมาะสม

ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าวอีกว่า ในการประชุมดังกล่าว มีการหารือกันมาก เกี่ยวกับประเด็น จะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการ สามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง ให้ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีการดำเนินการด้าน     กฏระเบียบต่างๆ ที่เหมาะกับบริบทของประเทศ รวมทั้งการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง

ซึ่งที่ผ่านมา เรายึดหลักความปลอดภัย แต่ข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ในปัจจุบัน ก็ชี้ให้เห็นว่า กัญชา มีประโยชน์ต่อสุขภาพ หากใช้ให้เหมาะสม การใส่ปริมาณที่เหมาะสมก็มีความจำเป็น ไม่ใช่เพียงแค่ได้ใส่ให้ปลอดภัยเท่านั้น นับเป็นความท้าทายของ อย. และ สธ. ที่จะสร้างสมดุลสุขภาพและเศรษฐกิจได้อย่างไร

อย่างไรก็ตาม นับจากนี้ ทางสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ที่เพิ่งได้รับการขยายภารกิจให้ครอบคลุมสุขภาพ จะเข้ามาเสริมทัพ ทำให้การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป