การบินไทย ขยายฐานรายได้ รับผลิต อาหาร-เบเกอรี่แบบ OEM แล้ว!

ภาพจาก มติชนออนไลน์

ฝ่ายครัวการบิน การบินไทย ขยายฐานรายได้ รับผลิต อาหาร-เบเกอรี่แบบ OEM

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบินไทย พร้อมให้บริการผลิตอาหารและเบเกอรี่ แบบ OEM (Original Equipment Manufacturer)

ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ทั้งการผลิตอาหารให้บริการบนเครื่องบิน ซึ่งปัจจุบัน มีสายการบินลูกค้ากว่า 50 สายการบินที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากครัวการบินไทย

รวมทั้งการผลิตอาหารและเบเกอรี่ เพื่อให้บริการในธุรกิจภาคพื้นที่มีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมการให้บริการโดยคำนึงถึงสุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ คือ ISO9001, HACCP, GHP และได้รับการรับรองระบบการจัดการอื่นๆ ได้แก่ Halal, Hal-Q และมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยอาหารให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจและประทับใจของลูกค้าที่รับบริการ