วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจไทย ได้-เสียอะไร หลังรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว ให้บริการ

วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจไทย ได้-เสียอะไร หลังรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว ให้บริการ
วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจไทย ได้-เสียอะไร หลังรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว ให้บริการ

วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจไทย ได้-เสียอะไร หลังรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว ให้บริการ 

หลังเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจีนกับลาวไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ช่วยให้การเดินทางไปมาหาสู่กันสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังถือเป็นมิติใหม่ของการเชื่อมโยงประเทศในอาเซียนกับจีนที่น่าจับตามองมากๆ

เมื่อการขนส่งสะดวกขึ้นและเป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทยขนาดนี้ ลองมาดูแนวโน้มผลกระทบ และโอกาสทางธุรกิจของไทย ในการเปิดใช้รถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP ได้วิเคราะห์ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

โอกาส 

1. ขนส่งสินค้าได้เร็วขึ้น และค่าใช้จ่ายลดลง

– ไทยมีโอกาสเจาะตลาดจีนตอนในและตะวันตกมากขึ้น

– สินค้าเกษตรของไทย โดยเฉพาะจากทางภาคอีสานเข้าสู่ตลาดจีนด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

2. การนำเข้าสินค้าวัตถุดิบสำเร็จรูป ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องสำหรับการผลิตสินค้าบางประเภท มีต้นทุนต่ำลง 

– นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยสะดวกขึ้น มีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจบริการ 3 ส่วน ได้แก่ กลุ่มบริการสุขภาพ กลุ่มห้างสรรพสินค้า และกลุ่มสถานศึกษาและโรงเรียนสอนภาษา

3. ธุรกิจไทยสามารถขยายธุรกิจในลาว เพื่อส่งออกไปยังจีนและประเทศอื่น โดยใช้สิทธิพิเศษทางภาษีของลาว

ผลกระทบ 

1. สินค้าจีนเข้ามาแข่งขันในไทย และสปป.ลาว มากขึ้น

– จีนจะขยายการลงทุนโดยใช้ สปป.ลาว เป็นฐานการผลิต รวมถึงกระจายสินค้าไปยังอาเซียนได้สะดวกขึ้น อาจพบปัญหาการแข่งขันด้านราคาสินค้า เนื่องจากต้นทุนโลจิสติกส์ของจีนต่ำลง

– สินค้าบางประเภทของจีน โดยเฉพาะผักและผลไม้ต่างๆ จากจีนมีช่องทางเข้ามาในตลาดไทยมากขึ้น ทำให้จีนอาจจะเข้ามาเป็นคู่แข่งแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของไทย โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่ต่ำกว่า