5 ตำแหน่งงาน ที่มีความต้องการมากที่สุด บนแอพ ไทยมีงานทำ ประจำ ม.ค. ปี 65

ก.แรงงาน เผย 5 ตำแหน่งงาน ที่มีความต้องการมากที่สุด บนแอพ ไทยมีงานทำ ประจำ ม.ค. ปี 65

เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยข่าว นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับคนว่างงาน คนหางาน ผู้จบการศึกษาใหม่ กลุ่มผู้เปราะบาง กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทุกคนที่ต้องการมีงานทำ

ผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เว็บหางานและหลักสูตรฝึกอบรมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจและเหมาะสมกับตนเอง หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ เป็นช่องทางรองรับความต้องการจ้างงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมให้บริการทั้ง Web Application และ Mobile Application

เดือนมกราคม 2565 มีตำแหน่งงาน (Active ในระบบ) จำนวน 204,689 อัตรา ตำแหน่งงาน 5 อันดับแรกที่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่

  1. แรงงานด้านการผลิต, แรงงานทั่วไป
  2. พนักงานขาย/ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ
  3. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ
  4. ธุรการ, เสมียนทั่วไป
  5. พนักงานขับรถยนต์

“คนหางานที่ต้องการสมัครงาน และนายจ้างที่ต้องการประกาศรับสมัครงาน สามารถใช้บริการจัดหางานออนไลน์กับกระทรวงแรงงานได้ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th หรือ Application “ไทยมีงานทำ” ที่รวบรวมตำแหน่งงานไว้มากที่สุด และพร้อมให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย” รมว.แรงงาน กล่าว

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากข้อมูลการให้บริการจัดหางาน ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา มีตำแหน่งงานว่างสะสม 562,635 อัตรา ผู้สมัครงานมาใช้บริการ 396,275 คน และบรรจุงานแล้ว 283,202 คน

กรมการจัดหางานได้อัพเดตและรวบรวมข้อมูลการจ้างงานจากภาครัฐที่เชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ. มีตำแหน่งงานจากหน่วยงานราชการกว่า 300 หน่วยงาน มีตำแหน่งงานภาคเอกชน และบริษัทจัดหางานชั้นนำบนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ซึ่งมีสถานประกอบการจำนวนมากที่มีตำแหน่งงานเปิดรับมากกว่า 100 อัตราขึ้นไป

คนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด โดย Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการประกาศรับสมัครงานสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ โดยการลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงาน และคัดลอกรายชื่อผู้หางาน

ผู้ที่ต้องการมีงานทำ และนายจ้าง/สถานประกอบการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694