เปิดกลยุทธ์ท่องเที่ยวไทยปี 60 เติบโตยั่งยืน (คลิป)

 

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือสทท. ระบุว่า ช่วงปี 2560 จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นเสาหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เข้มแข็งได้ต่อไป ผ่านกลยุทธ์ต่างๆ คือ 1. เดินหน้านโยบายพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณตามมาตรฐานสากล ให้เพียงพอต่อต้องการของตลาด 2. พัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน ด้วยการเข้าไปช่วยส่งเสริมการตลาดสู่ชุมชน และ3. การจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งเรื่องมัคคุเทศก์ มาตรการการบริการ มาตรฐานของโรงแรมที่พัก เป็นต้น

ทั้งนี้ โจทย์ใหญ่ของ ประเทศไทย ในการพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเทียบระดับโลก เพื่อผลักดันรายได้ท่องเที่ยว ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้หรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ต้องถกเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะต้องยอมรับว่า หลายแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมไปมาก ต้องรับเข้าไปพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากล จึงจะสามารถขยับราคาบริการอย่างสมเหตุผล

อีกเรื่องที่สำคัญ คือ เมืองไทยก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 แต่ยังมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวอีกมาก ยังไม่มีช่องทางเพิ่มความรู้ พัฒนาการทำตลาดของตัวเอง สทท. จะต้องเข้ามาช่วยพัฒนาเรื่องการเขียนโปรแกรมซอฟท์แวร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะนำมาใช้ประโยชน์ในช่องทางการตลาดในอนาคต