พาณิชย์ เร่งช่วยเกษตรกร แก้ปัญหา ผักกาดขาวราคาตก 

พาณิชย์ เร่งช่วยเกษตรกร แก้ปัญหา ผักกาดขาวราคาตก 
พาณิชย์ เร่งช่วยเกษตรกร แก้ปัญหา ผักกาดขาวราคาตก 

พาณิชย์ เร่งช่วยเกษตรกร แก้ปัญหา ผักกาดขาวราคาตก 

วันที่ 31 มกราคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากที่มีข้อร้องเรียนผักกาดขาวราคาตกจนเกษตรกรต้องตัดทิ้ง กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบ พบว่า ผักกาดขาวปลีมีแหล่งเพาะปลูกสำคัญในภาคเหนือ ได้แก่ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ พิษณุโลก สถานการณ์ราคาปัจจุบัน ราคาขายส่งอยู่ที่ กก.ละ 10-15 บาท ราคาขายปลีกอยู่ที่ กก.ละ 20-25 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน

อย่างไรก็ดี สภาพอากาศที่หนาวเย็นมากขึ้นในปีนี้เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกตัวมากในช่วงนี้ส่งผลให้ราคาจำหน่ายส่งปรับลดจากเดือนที่ผ่านมาเล็กน้อย ประกอบกับการบริโภคในตลาดบางพื้นที่ชะลอตัว เนื่องจากผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่น (ตลาด ห้างสรรพสินค้า) ด้วยมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สำหรับปัญหากลุ่มเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เป็นข่าว ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ชาวม้งบ้านไมโครเวฟ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งปกติจะปลูกผักกาดขาวปลีในช่วงฤดูฝน เมื่อนอกฤดูฝนซึ่งไม่สามารถพึ่งพาน้ำฝนได้จะลงมาเช่าที่ดินเพื่อเพาะปลูกริมน้ำ

เกษตรกรบางส่วนได้ทำสัญญาข้อตกลงล่วงหน้า หรือ Contract Farming กับผู้รวบรวมในอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้วางแนวทาง “อมก๋อยโมเดล” ในการแก้ไขปัญหาราคาผักที่ยั่งยืนไว้  ซึ่งเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวได้ราคาจำหน่ายได้ที่ไร่นา กก.ละ 3 บาท และเกษตรกรจะได้รับค่าขนส่งผักจากสวนไปยังโรงคัดแยกบรรจุที่อ.แม่สะเรียง กก.ละ 1 บาท  

สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นข่าวดังกล่าว เป็นเกษตรกรที่ไม่มีสัญญาข้อตกลง ซึ่งที่ผ่านมาผู้รับซื้อได้เข้าไปซื้อในราคากก.ละ 2 บาท และให้ค่าขนส่งกก.ละ 1 บาทเช่นเดียวกัน แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่การบริโภคชะลอตัวลงและคำสั่งซื้อจากห้างลดลงจึงมีการชะลอการซื้อผลผลิตจากเกษตรกรนอกสัญญา

ในเบื้องต้นได้รับรายงานจากพาณิชย์จังหวัดว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประชุมหารือกับส่วนราชการระดับจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือโดยใช้กลไกภายในจังหวัด รณรงค์ให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เพิ่มการบริโภคผักกาดขาวปลีภายในจังหวัด

โดยประสานผู้รับซื้อภายในพื้นที่เข้าไปรับซื้อผลผลิตส่วนเกินจากเกษตรกร ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าไปรับซื้อจากเกษตรกรในราคากก. 3 บาท ก่อน ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจ

และในส่วนนี้กรมการค้าภายในได้พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณทันที และต่อไปได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดประสานกับเกษตรกรจังหวัดใช้กลไกสัญญาข้อตกลงล่วงหน้า หรือ “อมก๋อยโมเดล” ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีก