เครดิตบูโร เปิดศูนย์ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเองแห่งใหม่ รู้ผลทันทีทางอีเมล

เครดิตบูโร เปิดศูนย์ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเองแห่งใหม่ รู้ผลทันทีทางอีเมล

คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า เครดิตบูโร มุ่งพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล โดยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอนั้น จะเป็นการช่วยป้องกันภัยการเงินไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน

เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเอง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงินอีกด้วย เครดิตบูโร จึงเพิ่มช่องทางการตรวจข้อมูลเครดิต เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในการเข้าถึงรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง โดยล่าสุดเลือกเปิด “Bureau Lab” (บูโร แล็บ) ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ท่าวังหลัง ฝั่งธนบุรี แห่งแรกนี้

ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางการเดินเรือ ท่าเรือของแม่น้ำเจ้าพระยา ระบบรถไฟฟ้าระหว่างเส้นทางท่านนทบุรี-ท่าสาทร และบริเวณนี้ยังเป็นจุดรวมคมนาคมต่อรถสาธารณะการเดินทางที่สำคัญในพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้หลายเส้นทาง เป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของฝั่งธนบุรี ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการได้หลายกลุ่ม มีบริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) รอรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที

ทั้งรายงานข้อมูลเครดิตแบบสรุป (ฟรี) ข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง หรือตรวจแบบรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบเอกสารที่เคาน์เตอร์ที่รอรับรายงานได้เลยอีกด้วย เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. เริ่มแล้ววันนี้เป็นต้นไป”

คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร

สำหรับ “Bureau Lab” ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่บริเวณท่าวังหลัง (ใกล้ประตู 8 ของโรงพยาบาลศิริราช) นับเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นทำเลที่ตั้งสำคัญของฝั่งธนบุรี เป็นเส้นทางคมนาคมการเดินเรือข้ามฟาก และเรือด่วนเจ้าพระยา

โดยปัจจุบันมีระบบการเดินเรือด่วนที่เชื่อมระบบรถไฟฟ้าระหว่างเส้นทางท่านนทบุรี-ท่าสาทร และเป็นจุดต่อรถสาธารณะการเดินทางในพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้หลายเส้นทาง ใกล้สถานที่สำคัญหลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนของตนเอง และสามารถเลือกบริการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) รอรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที (มีบริการตรวจเครดิตบูโรแบบสรุปฟรี) หรือ 2) ผ่านเคาน์เตอร์ แบบรอรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบเอกสารได้ภายใน 15 นาที

ท่านสามารถยื่นตรวจข้อมูลเครดิต (เฉพาะรายการบุคคลธรรมดาของตนเองหรือมอบอำนาจ) หรือตรวจเครดิตสกอริ่ง (เฉพาะบุคคลธรรมดา) และชาวต่างชาติ (ใช้หนังสือเดินทางของตนเอง) เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-18.00 น.

สิทธิพิเศษสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจเครดิตบูโรฟรี ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ท่าวังหลัง เพียงแสดงหลักฐานของท่านต่อเจ้าหน้าที่เครดิตบูโร รับอีคูปองสำหรับใช้บริการ “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)” เพื่อรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ฟรี! ทางอีเมลได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เฉพาะบุคคลธรรมดา ไม่รวมบริการตรวจเครดิตสกอริ่ง สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มาใช้บริการด้วยตัวเอง และหลักฐานที่นำมาแสดงต้องเป็นของตนเองเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ncb.co.th หรืออีเมล [email protected]

ทั้งนี้ เครดิตบูโร ได้ให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบรายงานข้อมูลเครดิตได้อย่างรวดเร็ว หลากหลายช่องทาง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเอง ป้องกันภัยการเงินในยุคปัจจุบัน

และตระหนักถึงการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลดโอกาสการก่อหนี้ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือนิวเจน เช่น การรู้จักออม การใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินล้นตัวของตนเอง อันจะก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว สังคม และปัญหาหนี้ครัวเรือนในระดับมหภาค รวมทั้งการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้”

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น