ท๊อป จิรายุส ไอดอลวงการคริปโต แรงบันดาลใจสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ รับดุษฎีบัณฑิต

ท๊อป จิรายุส ไอดอลวงการคริปโต แรงบันดาลใจสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ รับดุษฎีบัณฑิต

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล ให้แก่ คุณท๊อป-จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564 ผู้ปลุกกระแสความนิยมคริปโตเคอร์เรนซี ในประเทศไทย

ด้วยการเป็นผู้ทำให้เกิดการขยับและการปรับตัว ของระบบธนาคารและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านเทคโนโลยีทางการเงิน และเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ กล้าทำธุรกิจสตาร์ตอัพ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบปริญญาฯ ณ อาคารนันทการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณท๊อป-จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา Founder & Group CEO, Bitkub Captial Group Holdings กล่าวว่า ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาได้เดินสายแบ่งปันความรู้ ควบคู่กับการบริหารธุรกิจ พูดและบรรยายผ่านเวทีต่างๆ นับพัน เพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ในโลกยุคใหม่และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยหวังอยู่เสมอว่า ความเข้าใจนี้จะรวมเป็นพลังแห่งการพัฒนา เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับโลกยุคใหม่ที่กำลังจะมาถึง

“8 ปีที่ผ่านสำหรับผมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หนักมากๆ มีอุปสรรคเข้ามาตลอด และใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อยากจะฝากกับน้องๆ ทุกคนว่า ให้ทำในสิ่งที่เป็น Passion เพราะการที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน คนที่จะประสบความสำเร็จได้ คือ คนที่ยืนระยะได้ รับความเจ็บปวดเป็นระยะเวลานานได้ และต้องรับความเจ็บปวดให้ได้กว่าคนอื่นทั่วไป เพื่อที่จะข้ามอุปสรรคต่างๆ ไปได้

เกียรติประวัติ

และคนที่ทำในสิ่งที่ไม่มี Passion ส่วนใหญ่จะล้มเลิกไปก่อน เพราะเขาไม่แคร์กับสิ่งนั้น เพราะฉะนั้น จะสังเกตได้ว่าคนที่จะทำอะไรได้ดี ต้องแคร์กับสิ่งนั้นมากๆ และจะทำเป็นระยะเวลานาน เรียกว่า ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านอุปสรรค ความอดทน ยืนระยะ ทำในสิ่งที่ตนเองแคร์ และทำทุกวันให้ดีที่สุด” คุณท๊อป กล่าว

และว่า ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิต ที่มองเห็นคุณค่า และมอบปริญญาใบนี้ นับเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งของชีวิต ที่ทำให้มีแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งที่ดีๆ เพื่อสังคมต่อไป เปรียบเสมือนกำลังใจในสิ่งที่ได้เชื่อ และฝ่าฟันมาโดยตลอด

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนที่จะมอบโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย และผมหวังว่าจะสามารถเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับประเทศต่อไป

นอกจากนี้ เขายังได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อบัณฑิตในพิธี เกี่ยวกับกุญเเจสู่ความสำเร็จ 5 ข้อ คือ

หนึ่ง มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น อย่าคิดว่าความแตกต่างเป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้ สร้าง Connecting the Dot เพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของสังคม

กล่าวสุนทรพจน์

สอง อดทนทั้งกายและใจ ฝ่าฟันอุปสรรคที่เข้ามาให้ได้ ผู้ประกอบการที่ดี คือ คนที่รับความเจ็บปวดได้ดีกว่าคนทั่วไป ต้องอดทนได้มากกว่าคนอื่น

สาม ทำสิ่งที่เราแคร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เพราะการที่จะทำอะไรได้นาน หรือยืนระยะได้ ต้องเป็นสิ่งที่เราแคร์จริงๆ เพราะทุกอย่างยากหมด อุปสรรคจะเข้ามาตลอด ถ้าไม่มี Passion คนส่วนใหญ่จะล้มเลิกก่อนประสบความสำเร็จ

สี่ ต่อสู้กับ Outer Voice โดยไม่ลืม Inner Voice ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ให้กับชีวิตตนเอง

และ ห้า เรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องมีทักษะและรู้จักที่จะ “Learn Unlearn และ Relearn” เพราะมันจะทำให้คุณเป็นคนที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ